ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าวิมลปัทมราช จิรประวัติ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|16= 16. (=24.) [[พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย]]
|17= 17. (=25.) [[สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี]]
|18= 18. [[สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์]]
|19= 19. [[หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา]]
|20= 20. จมื่นอินทร์ประพาศ (เลี้ยง โรจนดิศ)
5,097

การแก้ไข