ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศาวดาร"

ย้อนการแก้ไขของ 124.122.30.199 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
อิอิ
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ย้อนการแก้ไขของ 124.122.30.199 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
บรรทัด 1:
'''พงศาวดาร''' คือ[[บันทึกเหตุการณ์]]เกี่ยวกับ[[ประเทศ]][[ชาติ]]หรือ[[พระมหากษัตริย์]]ผู้เป็นประมุขของประเทศชาตินั้น ๆ<ref>{{อ้างหนังสือ|ผู้แต่ง = [[ราชบัณฑิตยสถาน]]|ชื่อหนังสือ = พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 |URL=http://www.royin.go.th/dictionary/|จังหวัด = พิมพ์ครั้งที่ ๒, กรุงเทพฯ|พิมพ์ที่ = ราชบัณฑิตยสถาน|ปี = 2556|ISBN = 978-616-7073-80-4|จำนวนหน้า = 1,544|หน้า=800}}</ref>
 
พงศาวดารในฐานะหลักฐานทาง[[ประวัติศาสตร์]] ปัจจุบันมีการถกเถียงกันเรื่องความน่าจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า เป็น[[หลักฐานชั้นต้น]]หรือ[[หลักฐานชั้นรอง]] เพราะมีการเขียนพงศาวดารหลายฉบับในลักษณะที่คล้ายกันแต่แตกต่างกันในเนื้อหาและรายละเอียด ประกอบกับการใช้ศักราชในพงศาวดารไม่สอดคล้องกัน กล่าวคือ บ้างใช้[[มหาศักราช]] บ้างใช้[[จุลศักราช]] และพงศาวดารมีการเขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์ เช่น [[พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์]] ซึ่งเขียนขึ้นในรัชสมัย[[สมเด็จพระนารายณ์มหาราช]] แต่กล่าวถึงก่อนการสถาปนา[[กรุงศรีอยุธยา]] เป็นต้นอิอิ
 
== อ้างอิง ==