ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลศาสตร์ควอนตัม"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
สำหรับความเกี่ยวเนื่องกับทฤษฎีทางฟิสิกส์อื่นๆ นั้น หากรวม[[สัมพัทธภาพพิเศษ]]ลงในกลศาสตร์ควอนตัม จะเรียกว่า [[พลศาสตร์ไฟฟ้าควอนตัม]] <!-- Quantum Electrodynamics --> หรือ[[ทฤษฎีสนามควอนตัม]] <!-- Quantum Field Theory -->
 
ในปัจจุบัน ถือได้ว่า กลศาสตร์ควอนตัม และ [[สัมพัทธภาพทั่วไป]] เป็นเสาหลักของฟิสิกส์ยุคใหม่ ซึ่งยังไม่มีผู้ใดสามารถรวมสองทฤษฎีนี้เข้าด้วยกันได้ แต่[[ทฤษฎีสตริง]]อาจเป็นคำตอบสำหรับปัญหานี้
 
กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก กอล์ฟรักตั๊ก
 
== สูตรการแผ่รังสีของวัตถุดำ ==
52,458

การแก้ไข