ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาดูน"

หมั่นทำบุญตามประเพณี 12 เดือน ซึ่งชาวอีสานเรียกว่า ฮีตสิบสอง โดยเฉพาะความเชื่อความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา
และนิยมศิลปะวัฒนธรรมการละเล่นพื้นเมืองได้แก่ หมอลำหมู่ หมอลำกลอน หมอลำเพลิน ฯลฯ เช่นเดียวกับชาวอีสานทั่วไป
 
[[ภาพ:หัวหิน.jpg]]
 
== ศูนย์กลางทางศาสนา ==
<nowiki>จากจารึกที่พบจากศาลานางขาวตอนหนึ่งระบุนามกษัตริย์ว่า "....กมรเตงอัญศรีชัยพร ( ห ) มเทพ "
18

การแก้ไข