ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาดูน"

5. นายบุญเถิง แพนลิ้นฟ้า บริจากที่ดิน 6 แปลง รวมประมาณ 10 ไร่นอกจากนั้นเป็นที่สาธารณะเลี้ยงสัตว์
</nowiki>
 
== คำขวัญประจำอำเภอนาดูน ==
<nowiki>พระธาตุนาดูน ศูนย์รวมจิตใจ น้ำดูนใสศักดิ์สิทธิ์ วิจิตรสวนวลัยรุกขเวช เขตปรางค์กู่สันตรัตน์คู่เมือง ลือเลื่องอารยธรรมจัมปาศรี</nowiki>
 
== อำเภอนาดูน แบ่งเขตการปกครอง ==
18

การแก้ไข