ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผลคูณไขว้"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
=== สัญกรณ์เมทริกซ์ ===
สัญกรณ์พิกัดข้างต้นสามารถเขียนได้อีกอย่างหนึ่งเป็น[[ดีเทอร์มิแนนต์]]ของ[[เมทริกซ์]]ดังนี้
 
::<math>
\mathbf{a} \times \mathbf{b} =
b_1 & b_2 & b_3 \\
\end{vmatrix} =
\mathbf{i}(a_2b_3) + \mathbf{j}(a_3b_1) + \mathbf{k}(a_1b_2) - \mathbf{i}(a_3b_2) - \mathbf{j}(a_1b_3) - \mathbf{k}(a_2b_1a_1b_2)
</math>
 
ผู้ใช้นิรนาม