ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วรรณคดีสโมสร"

วรรณคดีสโมสร ยุติบทบาทลงในปี [[พ.ศ. 2468]] แต่หลังจากนั้น [[สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] ได้ทรงก่อตั้ง "[[สมาคมวรรณคดี]]" ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน [[พ.ศ. 2474]] และยังใช้มาตรฐานเดิมในการพิจารณาวินิจฉัย หนังสือกลอนลิลิต อยู่<ref>พิเชฐ แสงทอง, [http://www.human.cmu.ac.th/~thai/sompong/local%20lit.htm วรรณกรรมท้องถิ่น]</ref>
 
== วรรณคดีที่ได้รับการยกย่องวรรณคสโมสร 10 ประเภท<ref>[http://learners.in.th/blog/banpuyud/27184]</ref> ==
* ประเภทลิลิต ได้แก่ [[ลิลิตพระลอ]]
* ประเภทฉันท์ ได้แก่ [[สมุทรโฆษคำฉันท์]]
ผู้ใช้นิรนาม