ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ทรงพระชนม์อยู่เป็นพระองค์สุดท้ายและมีพระชันษาสูงที่สุดในบรรดาพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็น[[พระบรมวงศ์]]ที่พระชันษาสูงสุดใน[[พระราชวงศ์จักรี]]<ref name="สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดในรัชกาลที่ ๔">ไฟน์สโตน, เจฟฟรีย์. (๒๕๔๓). สมุดพระรูปพระราชโอรส พระราชธิดา และพระราชนัดดาในรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ: โลมาโฮลดิ้ง. ISBN 974-87148-8-8, หน้า 45 เชิงอรรถ 46</ref> โดยมีพระชันษายืนยาวถึง 6 แผ่นดิน ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
 
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2505 สิริพระชันษา 96 ปี 5 เดือน 29 วัน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงพระศพ ณ [[วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร]] ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2505<ref name="http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/059/9.PDF">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2505/D/059/9.PDF หมายกำหนดการ ที่ ๑๓/๒๕๐๕ พระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐาสารี ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พุทธศักราช ๒๕๐๕] เล่ม 79, ตอน ๕๙ ง, 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2505, หน้า 9</ref> ในเว็บไซต์ของสำนักราชเลขาธิการระบุว่าต่อมามีการเปลี่ยนวันหมายกำหนดการเสด็จฯ พระราชทานเพลิงพระศพ ในเป็นวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2505<ref>ราชกิจจานุเบกษา, name="[http://www.ohmppsratchakitcha.soc.go.th/searchsheetlist.php?get=1&doc_type=&imageField_x=1&imageField_y=1&keyword=monastery&ps_edate_day=&ps_edate_month=&ps_edate_year=&ps_sdate_day=&ps_sdate_month=&ps_sdate_year=&quick_mode=advance&quick_phase=AND&quick_type=sheet&offset=310">http:DATA/PDF/www2505/D/062/1562.ohmpps.go.thPDF แจ้งความสำนักพระราชวัง ที่ ๗/searchsheetlist๒๕๐๕ เรื่อง เปลี่ยนวันในหมายกำหนดการ ที่ ๑๓/๒๕๐๕ การพระราชทานเพลิงพระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐสารี ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พุทธศักราช ๒๕๐๕] เล่ม 79, ตอน ๖๒ ง, 10 กรกฎาคม พ.phpget=1&doc_type=&imageField_x=1&imageField_y=1&keyword=monastery&ps_edate_day=&ps_edate_month=&ps_edate_year=&ps_sdate_day=&ps_sdate_month=&ps_sdate_year=&quick_mode=advance&quick_phase=AND&quick_type=sheet&offset=310ศ. 2505, หน้า 1562</ref> การนี้ [[เจ้าชายวงศ์สว่าง มกุฎราชกุมารแห่งลาว]] เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงร่วมพระพิธีดังกล่าวด้วย
 
== พระเกียรติยศ ==
ผู้ใช้นิรนาม