ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพินทุ์เพ็ญภาค"

(แก้จาก เมษายน เป็น มกราคม)
== สิ้นพระชนม์ ==
 
เสด็จพระองค์หญิงประชวรพระโรคพระหทัยพิการ สิ้นพระชนม์ที่พระตำหนักที่ประทับริมคลองสามเสน เมื่อวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2478 สิริพระชันษา 61 ปี มีพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2480 ณ พระเมรุ วัดเทพศิรินทราวาส<ref>ราชกิจจานุเบกษา,[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2479/D/2640.PDF หมายกำหนดการ ที่ ๑๕/๒๔๗๙ พระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเทพศิรินทราวาส พุทธศักราช ๒๔๗๙] เล่ม 53, คอน ๐ ง, 17 มกราคม พ.ศ. 2479, หน้า 2640</ref>
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
ผู้ใช้นิรนาม