ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไพบูลย์ คุ้มฉายา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{ม.ว.ม.|2555}}<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/B/035/1.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยประจำปี พ.ศ. 2555]</ref>
{{ป.ช.|2552}}<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2552/B/016_1/1.PDF</ref>
* {{ป.ม.|2549}}
* [[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 1 (Thailand).png|80px]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 1
*[[ไฟล์:Freeman Safeguarding Medal - Class 2 Cat 2 (Thailand).png|80px]] [[เหรียญพิทักษ์เสรีชน]] ชั้นที่ 2 ประเภทที่ 2<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2528/D/007/1.PDF</ref>
1,504

การแก้ไข