ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| name = หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล
| image = Panadda.jpg
| order = [[สมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12]]
| order = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]
| term_start3 =28 11 พฤษภาคม พ.ศ. 25572562
| primeminister = [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| term_end = ปัจจุบัน
| term_start = 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| order2 = [[ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการกระทรวงยุติธรรม]]
| term_end = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| predecessor =
| successor =
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]]
| primeminister2 = [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| term_start2 = 30 สิงหาคม27 พฤศจิกายน พ.ศ. 25572560
| term_end2 = 15 ธันวาคม9 พฤษภาคม พ.ศ. 25592562
| order2 = [[รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย|รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ]]
| predecessor2 =[[สันติ พร้อมพัฒน์]]
| primeminister2 = [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| successor2 = [[ออมสิน ชีวะพฤกษ์]] </br> [[สุวิทย์ เมษินทรีย์]]
| term_start2 = 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| order3 = [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]]
| term_end2 = 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
| term_start3 =28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| order23 = [[รายนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของไทย|รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี]]
| term_end3 = 30 กันยายน พ.ศ. 2558
| primeminister2 = [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]]
| predecessor3 =[[ธงทอง จันทรางศุ]]
| term_start3 = 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
| successor3 = [[เอก อังสนานนท์]]
| term_end3 = 15 ธันวาคม พ.ศ. 2559
| predecessor23 =[[สันติ พร้อมพัฒน์]]
| successor23 = [[ออมสิน ชีวะพฤกษ์]] </br> [[สุวิทย์ เมษินทรีย์]]
| order34 = [[สำนักนายกรัฐมนตรี (ประเทศไทย)|ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี]]
| term_start4 =28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
| term_end34 = 30 กันยายน พ.ศ. 2558
| predecessor34 =[[ธงทอง จันทรางศุ]]
| successor34 = [[เอก อังสนานนท์]]
| caption =
| order45 = [[จังหวัดเชียงใหม่|ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่]]
| term_start45 = 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553
| term_end45 = 30 กันยายน พ.ศ. 2555
| predecessor45 = อมรพันธุ์ นิมานันท์
| successor45 = [[ธานินทร์ สุภาแสน]]
| birth_date = {{วันเกิดและอายุ|2499|8|26}}
| birth_place =
5

การแก้ไข