ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมกะไบต์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
# 1,000,000 ไบต์ (1000<sup>2</sup>, 10<sup>6</sup>): นิยามนี้นิยมใช้ใช้ในบริบทของ[[เครือข่ายคอมพิวเตอร์|ระบบข่ายงาน]]และการระบุความจุของ[[ฮาร์ดแวร์]] เช่น [[ฮาร์ดดิสก์]] และ[[ดีวีดี]] นิยามนี้สอดคล้องกับการใช้อุปสรรค (คำนำหน้าหน่วย) ใน[[หน่วยเอสไอ]] ตลอดจนการใช้อุปสรรคในวงการคอมพิวเตอร์โดยทั่วไป
# 1,024,000 ไบต์ (1,024×1,000): นิยามนี้ใช้ในการระบุความจุของหน่วยเก็บบางชนิด ที่รู้จักกันดีที่สุด ได้แก่ แผ่น[[ฟลอปปีดิสก์]]ชนิดความหนาแน่นสูง ความจุ "1.44 MB" (1,474,560 ไบต์) ขนาด "3.5 [[นิ้วฟุต (หน่วยความยาวระบบอังกฤษ)|นิ้ว]]" (อันที่จริงคือ 90 [[มิลลิเมตร|mm]])
# 1,048,576 ไบต์ (1024<sup>2</sup>, 2<sup>20</sup>): นิยามนี้ใช้ในการระบุความจุของ[[หน่วยความจำ]]แทบทุกชนิดในคอมพิวเตอร์ (เนื่องจากโดยส่วนใหญ่ การผลิตหน่วยความจำหลักนั้นจะเพิ่มความจุเป็นสองเท่าได้ง่ายที่สุด) และ[[คอมแพกต์ดิสก์|แผ่นซีดี]] ในปี [[พ.ศ. 2548]] พบว่าซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ใช้นิยามนี้ในการแสดงความจุของหน่วยเก็บ ปริมาณตามนิยามนี้มีค่าเท่ากับหนึ่ง[[เมบิไบต์]] (ดู [[อุปสรรคฐานสอง]])