ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตักบาตร"

{{พุทธศาสนา}}
'''การตักบาตร''' คือประเพณีอย่างหนึ่งที่[[ชาวพุทธ]]ปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล [[พระภิกษุ]]จะถือ[[บาตร]]ออกกล้วยทอดบิณฑบาตเพื่อรับอาหารหรือทานอื่นๆ ตามหมู่บ้านในเวลาเช้า ผู้คนที่ออกมาตักบาตรจะนำของทำทานต่างๆ เช่น ข้าว อาหารแห้ง มาถวายพระ
 
ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการแผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย โดยเชื่อกันว่าอาหารที่ถวายไปนั้นจะส่งถึงญาติผู้ล่วงลับด้วยเช่นกัน
 
เราทุกคนจะไปกินกล้วยทอดกันรีบๆมาน่ะเรารักทุกคนน่ะ
 
<br />
 
== กฎของพระภิกษุเกี่ยวกับการตักบาตร ==
ผู้ใช้นิรนาม