ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เมืองสวางคบุรี"

เพิ่มขึ้น 1,044 ไบต์ ,  10 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|subdivision_type4 =
|subdivision_name4 =
|leader_title = ผู้ว่าราชการเมืองฝาง<br>(ถือศักดินา ๑,๐๐๐)
|leader_title =
|leader_name = พระสวางคบุรานุรักษ์<br>ขึ้นเมืองพิไชย<br>(ราชทินนามผู้ว่าราชการคนสุดท้าย<br>ก่อนยุบสถานะเมือง<br>ในสมัยรัชกาลที่ ๕)<ref>______. (๒๕๒๑). การแต่งตั้งขุนนางไทยในสมัยรัชกาลที่ ๕: สำเนาสัญญาบัตร เล่ม ๑ การแต่งตั้งขุนนางหัวเมือง ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปีมโรง สัมฤทธิศก ๑๒๓๐ ถึงปีจอ อัฐศก ๑๒๔๘ (พ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๒๙). กองหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร : กรุงเทพมหานคร.</ref>
|leader_name =
|established_title =
|established_date =
14,300

การแก้ไข