ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8349467 สร้างโดย 124.120.121.220 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ เพิ่มข้อความไม่เป็นวิกิขนาดใหญ่
[[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]โปรดพระกรุณาให้สถาปนาพระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศเป็นพระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช ทรงศักดินา 11000 เมื่อ วันจันทร์ เดือนหก แรม 13 ค่ำ ปีจอ พ.ศ. 2405 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดชสิ้นพระชนม์เมื่อวันพฤหัสบดี ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 8 อุตราสาฒ ปีจอ ตรงกับ พ.ศ. 2417 ในรัชสมัย[[พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ขณะพระชันษาได้ 75 ปี
 
== ครอบครัว ==
มีพระโอรส 8 พระองค์ และพระธิดา 4 องค์ รวม 12 พระองค์
 
มีพระโอรส8 พระองค์และพระธิดา4 องค์รวม12 พระองค์
# ประสูติแต่'''คุณหญิงพลับ ศิลานนท์''' เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศ พระธิดาองค์ที่สองใน[[สมเด็จเจ้าฟ้าศิลา]] พระราชโอรสพระองค์ที่ 8 ของ[[สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี]] มีพระโอรส และพระธิดา รวม 5 พระองค์
 
#* หม่อมเจ้าสัตบุศ อิศรเสนา สมรสกับเจ้าหญิงในวงศ์เจ้าเจ็ดตน มีธิดาคือ
ประสูติแต่คุณหญิงพลับศิลานนท์เจ้าน้องนางเธอของคุณหญิงแสงพระชายาในกรมพระรามอิศเรศพระธิดาองค์ที่สองในสมเด็จเจ้าฟ้าศิลาพระราชโอรสพระองค์ที่8 ของสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระโอรสและพระธิดารวม5 พระองค์
#** [[แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว|แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้ว ณ ลำพูน]] ชายาใน [[เจ้าอินทยงยศโชติ]] เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 9<ref>{{cite web |url= http://library.cmu.ac.th/ntic/picturelanna/detail_picturelanna.php?picture_id=1988 |title= แม่เจ้ารถแก้ว ณ ลำพูน |author= |date=|work= |publisher= ภาพล้านนาในอดีต |accessdate= 23 ตุลาคม 2557}}</ref> มีโอรส-ธิดาคือ
 
#*** เจ้าหญิงมุกดา ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าราชภาคินัย (น้อยเมืองไทย ณ ลำพูน) เจ้าราชภาคินัยนครลำพูน
หม่อมเจ้าสัตบุศ อิศรเสนา
#*** เจ้าตุ้ย ณ ลำพูน
 
#*** '''[[เจ้าจักรคำขจรศักดิ์]]''' เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ 10 มีโอรส-ธิดาคือ
- หม่อมราชวงศ์หนูใหญ่อิศรเสนา(บุตรในหม่อมบุนนาค)
#**** เจ้าหญิงลำเจียก ณ ลำพูน สมรสกับ หม่อมเจ้าเกียรติประวัติ เกษมสันต์ พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์]] มีธิดาคือ
 
#***** หม่อมราชวงศ์ภาณีพิจิตร ชุณหะมาน
- หม่อมราชวงศ์หญิงใหญ่อิศรเสนา(บุตรในหม่อมบุนนาค)
#**** เจ้าหญิงวรรณรา ณ ลำพูน สมรสกับ[[พระเพ็ชรคีรีศรีสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง)]]
 
#**** [[เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูน]] สมรสกับ หม่อมเจ้าหญิงจิตรจง จักรพันธ์ พระธิดาใน[[พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์|พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์]] มีโอรส-ธิดาคือ
- หม่อมราชวงศ์หญิงสารภีอิศรเสนา(บุตรในหม่อมบุนนาค)
#***** พลอากาศตรี [[เจ้าวัฒนัน ณ ลำพูน]]
 
#***** เจ้าวันทนีย์ ณ ลำพูน
- หม่อมราชวงศ์กลางอิศรเสนา(บุตรในหม่อมบุนนาค)
#***** เจ้ากีรณา ณ ลำพูน
 
#***** เจ้าสารินี ณ ลำพูน
- หม่อมราชวงศ์โตอิศรเสนา(บุตรในหม่อมบุนนาค)
#***** พันเอกพิเศษ เจ้าวีรพงศ์ ณ ลำพูน
 
#**** เจ้ารัฐธาทร ณ ลำพูน สมรสกับ หม่อมสายใจ ณ ลำพูน (สกุลเดิม ณ บางช้าง) มีโอรส-ธิดาคือ
- หม่อมราชวงศ์หญิงแฉล้มอิศรเสนา(บุตรในหม่อมบุนนาค)
#***** เจ้ารัตนา ณ ลำพูน
 
#***** เจ้าสุธาทร ณ ลำพูน
- หม่อมราชวงศ์หญิงสิงห์โตอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมิ)
#***** เจ้าสุภัทรา ณ ลำพูน สมรสกับ [[ศาสตราจารย์]] [[ดร.]][[พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์]] อดีตอธิการบดี[[มหาวิทยาลัยเชียงใหม่]]
 
#**** [[เจ้าวรทัศน์ ณ ลำพูน]] อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สมรสกับหม่อมเทวี ณ ลำพูน (สกุลเดิม วัฒนะทัสสี) มีโอรส-ธิดาคือ
- หม่อมราชวงศ์หญิงยี่สุ่นอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมิ)
#***** เจ้าวรเทวี ณ ลำพูน
 
#***** เจ้าวีรทัศน์ ณ ลำพูน
- หม่อมราชวงศ์หญิงลำดวนอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมิ)
#**** เจ้ารัชเดช ณ ลำพูน
 
#**** [[เจ้าพัฒนา ณ ลำพูน]] สมรสกับ เจ้าพงษ์แก้ว ณ เชียงใหม่ ธิดา[[เจ้าราชบุตร วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่|พลตรีเจ้าราชบุตร (วงษ์ตวัน ณ เชียงใหม่]]) เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่ มีโอรส-ธิดาคือ
- หม่อมราชวงศ์หญิงพยอมอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมิ)
#***** [[เจ้าดารารัตน์ ณ ลำพูน]]
 
#***** เจ้าพัฒน์พงศ์ ณ ลำพูน
- หม่อมราชวงศ์ชายชมอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมิ)
#***** เจ้าวงศ์จักร ณ ลำพูน
 
#***** เจ้าศักดิ์ขจร ณ ลำพูน
- แม่เจ้าหม่อมราชวงศ์รถแก้วณลำพูน(บุตรในเจ้าหญิงไม่ปรากฏนาม) ชายาในเจ้าอินทยงยศโชติเจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่9 มีโอรส-ธิดาคือ
#**** เ[[เจ้าสุริยา ณ ลำพูน|จ้าสุริยา ณ ลำพูน]] มีโอรส-ธิดาคือ
 
#***** เจ้าวัชรี ณ ลำพูน
- เจ้าหญิงมุกดาณลำพูนสมรสกับเจ้าราชภาคินัย(น้อยเมืองไทยณลำพูน) เจ้าราชภาคินัยนครลำพูน
#***** เจ้าพิสมัยมาลี ณ ลำพูน
 
#***** เจ้านพมณีศรี ณ ลำพูน
#*****- เจ้าสุธี ณ ลำพูนตุ้ยณลำพูน
 
#***** เจ้าสุมาลี ณ ลำพูน
- เจ้าจักรคำขจรศักดิ์เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่10 มีโอรส-ธิดาคือ
#**** เจ้าหญิงประกายคำ ณ ลำพูน สมรสกับ หม่อมเจ้าทองแกมแก้ว ทองใหญ่ พระโอรสใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม]] มีโอรส-ธิดาคือ
 
#***** หม่อมราชวงศ์ประกายทอง สิริสุข
- เจ้าหญิงลำเจียกณลำพูนสมรสกับหม่อมเจ้าเกียรติประวัติเกษมสันต์พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพรหมวรานุรักษ์มีธิดาคือ
#***** หม่อมราชวงศ์แก้วแกมทอง ทองใหญ่
 
#***** หม่อมราชวงศ์ผ่องสุวรรณ บิลเมส
- หม่อมราชวงศ์ภาณีพิจิตร ชุณหะมาน
#*** เจ้าหญิงแก้วมาเมือง ณ ลำพูน
 
#*** เจ้าหญิงหล้า ณ ลำพูน สมรสกับเจ้าน้อยจิตตะ ณ ลำพูน ภายหลังสมรสกับเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์ (น้อยพุทธวงศ์ ณ เชียงใหม่) เจ้าราชสัมพันธ์วงศ์นครลำพูน
- เจ้าหญิงวรรณราณลำพูนสมรสกับพระเพ็ชรคีรีศรีสงคราม(เจ้าแก้วเมืองไทณลำปาง)
#* หม่อมเจ้ากระจ่าง อิศรเสนา มีบุตรคือ
 
#** หม่อมราชวงศ์หญิงนาฏ อิศรเสนา
- เจ้าพงศ์ธาดา ณ ลำพูนสมรสกับหม่อมเจ้าหญิงจิตรจง จักรพันธ์พระธิดาในพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ์มีโอรส-ธิดาคือ
#** พระไชยบูรณ์ (หม่อมราชวงศ์สังกวาศ อิศรเสนา)
 
#** หม่อมราชวงศ์เทโพ อิศรเสนา
-พลอากาศตรีเจ้าวัฒนัน ณลำพูน
#** หม่อมราชวงศ์ประยูร อิศรเสนา
 
#** หม่อมราชวงศ์หญิงนวลจันทร์ เกษมสันต์ (อิศรเสนา)
-เจ้าวันทนีย์ ณ ลำพูน
#* หม่อมเจ้าจันตรี อิศรเสนา มีบุตรคือ
 
#** ร้อยเอก [[หม่อมเทวาธิราช (หม่อมราชวงศ์แดง อิศรเสนา)]] มีบุตร-ธิดาคือ
- เจ้ากีรณา ณ ลำพูน
#*** หม่อมหลวงพร้อม อิศรเสนา
 
#*** หม่อมหลวงหญิงเยื้อ อิศรเสนา
- เจ้าสารินี ณ ลำพูน
#*** พระยาพิพิธไอสูรย์ (หม่อมหลวงยินดี อิศรเสนา)
 
#*** หม่อมหลวงดัด อิศรเสนา
- พันเอกพิเศษเจ้าวีรพงศ์ ณ ลำพูน
#*** หม่อมหลวงหญิงลำดวน อิศรเสนา หม่อมห้ามใน[[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ]] มีโอรส-ธิดาคือ
 
#**** หม่อมเจ้าวีรดิศ ดิศกุล
-เจ้ารัฐธาทร ณ ลำพูน สมรสกับหม่อมสายใจ ณลำพูน(สกุลเดิม ณ บางช้าง) มีโอรส-ธิดาคือ
#**** [[หม่อมเจ้าพิริยดิศ ดิศกุล]] สมรสกับ [[หม่อมเจ้าภัทรลดา ดิศกุล]] พระธิดาใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน|พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน]] มีโอรส-ธิดาคือ
 
#***** หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตร ดิศกุล สมรสกับ นายนริศร์ แก้วกิริยา
- เจ้ารัตนา ณ ลำพูน
#***** หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล สมรสกับ พันโทหญิงนิภาพรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม ศิริถาพร) มีบุตร-ธิดาคือ
 
#****** หม่อมหลวงอรดิศ ดิศกุล สมรสกับ นายวัฒนวงษ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
- เจ้าสุธาทร ณ ลำพูน
#****** หม่อมหลวงพลอยนภัส ดิศกุล สมรสกับ นายอภิชาต ลีนุตพงษ์
 
#****** หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ ดิศกุล สมรสกับ นางจิรวรรณ ดิศกุล ณ อยุธยา (สกุลเดิม เหลืองอมรเลิศ)
- เจ้าสุภัทรา ณ ลำพูน สมรสกับศาสตราจารย์ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#*** หม่อมหลวงหญิงประดับ อิศรเสนา
 
#*** หม่อมหลวงหญิงหยุย โรจนเวทย์
เจ้าวรทัศน์ณลำพูนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสมรสกับหม่อมเทวีณลำพูน(สกุลเดิมวัฒนะทัสสี) มีโอรส-ธิดาคือ
#*** หม่อมหลวงเจียม ทัพสวัสดิ์
 
#** ร้อยเอก หม่อมราชวงศ์มุ้ย อิศรเสนา
เจ้าวรเทวีณลำพูน
#** หลวงราชดรุณรักษ์ (หม่อมราชวงศ์สอาด อิศรเสนา) สมรสกับนางเอี่ยม ราชดรุณรักษ์ (นามสกุลเดิม ตุลยานนท์) มีบุตรคือ
 
#*** [[พระยาภะรตราชา (หม่อมหลวงทศทิศ อิศรเสนา)]] สมรสกับ[[ขจร ภะรตราชา|ท่านผู้หญิงขจร ภะรตราชา]] มีบุตร-ธิดาคือ
เจ้าวีรทัศน์ณลำพูน
#**** [[กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา|ศาสตราจารย์กัลย์ อิศรเสนา ณ อยุธยา]] สมรสกับหม่อมราชวงศ์ทินะประภา ศุขสวัสดิ์ ธิดา[[หม่อมเจ้าทินทัต สุขสวัสดิ์|หม่อมเจ้าทิน]]ทัตกับ[[หม่อมผิว สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา|หม่อมผิว]] ศุขสวัสดิ์
 
#**** นายอายุส อิศรเสนา ณ อยุธยา
เจ้ารัชเดชณลำพูน
#**** นางสุคนธา โบเยอร์
 
#**** [[ทัศนีย์ บุณยคุปต์|ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์]]
เจ้าพัฒนาณลำพูนสมรสกับเจ้าพงษ์แก้วณเชียงใหม่ธิดาพลตรีเจ้าราชบุตร(วงษ์ตวันณเชียงใหม่) เจ้าราชบุตรนครเชียงใหม่มีโอรส-ธิดาคือ
#** พระวรภัณฑ์ภักดี (หม่อมราชวงศ์เหมือน อิศรเสนา)
 
#** หม่อมราชวงศ์ไหม อิศรเสนา
เจ้าดารารัตน์ณลำพูน
#* หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนาม
 
#* หม่อมเจ้าชายเสาวรศ อิศรเสนา สมรสกับ หม่อมมุหน่าย มีบุตรคือ
เจ้าพัฒน์พงศ์ณลำพูน
#** [[เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา)]] สมรสกับ หม่อมราชวงศ์อรุณ นพวงศ์
 
#** หม่อมราชวงศ์ยิ้ม อิศรเสนา
เจ้าวงศ์จักรณลำพูน
#** หม่อมราชวงศ์หญิงสนิท อิศรเสนา
 
# ประสูติแต่'''หม่อมแจ้ง อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
เจ้าศักดิ์ขจรณลำพูน
#* หม่อมเจ้าชายทองคำ อิศรเสนา มีบุตรคือ
 
#** หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์ อิศรเสนา
เจ้าสุริยาณลำพูนมีโอรส-ธิดาคือ
#* หม่อมเจ้าหญิงอรชร อิศรเสนา (พ.ศ. 2372-2428)<ref>{{cite journal|journal= ราชกิจจานุเบกษา |volume= 1 |issue= 51 |pages= 453 |title= ข่าวตาย |url= http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/051/453.PDF |date= 1 มกราคม พ.ศ. 2428 |language= ไทย }}</ref>
 
#* หม่อมเจ้าชายสาย อิศรเสนา มีบุตรคือ
เจ้าวัชรีณลำพูน
#** หม่อมราชวงศ์ศรี อิศรเสนา
 
#** หม่อมราชวงศ์สุข อิศรเสนา
เจ้าพิสมัยมาลีณลำพูน
# ประสูติแต่'''หม่อมพุ่ม อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
 
#* หม่อมเจ้าหญิงอิน อิศรเสนา
เจ้านพมณีศรีณลำพูน
# ประสูติแต่'''หม่อมสงวน อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
 
#* หม่อมเจ้าชายปุ้ย อิศรเสนา
เจ้าสุธีณลำพูน
# ประสูติแต่'''หม่อมถมยา อิศรเสนา ณ อยุธยา'''
 
#* หม่อมเจ้าชายพุธยี่แสง อิศรเสนา
เจ้าสุมาลีณลำพูน
 
เจ้าหญิงประกายคำณลำพูนสมรสกับหม่อมเจ้าทองแกมแก้วทองใหญ่พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมมีโอรส-ธิดาคือ
 
หม่อมราชวงศ์ประกายทองสิริสุข
 
หม่อมราชวงศ์แก้วแกมทองทองใหญ่
 
หม่อมราชวงศ์ผ่องสุวรรณบิลเมส
 
เจ้าหญิงแก้วมาเมืองณลำพูน
 
เจ้าหญิงหล้าณลำพูนสมรสกับเจ้าน้อยจิตตะณลำพูนภายหลังสมรสกับเจ้าราชสัมพันธ์วงศ์(น้อยพุทธวงศ์ณเชียงใหม่) เจ้าราชสัมพันธ์วงศ์นครลำพูน
 
หม่อมเจ้ากระจ่างอิศรเสนามีบุตรคือ
 
หม่อมราชวงศ์อรุณอิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงเหลืองอิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงแหวอิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงหวาอิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงนาฏอิศรเสนา(บุตรในหม่อมปริก)
 
หม่อมราชวงศ์ไหวอิศรเสนา(บุตรในหม่อมปริก)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงแรมอิศรเสนา(บุตรในหม่อมปริก)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงเยื้อนอิศรเสนา(บุตรในหม่อมปริก)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงเภาอิศรเสนา(บุตรในหม่อมปริก)
 
พระยาราชภพน์บริหาร(หม่อมราชวงศ์สังกวาศอิศรเสนา)(บุตรในหม่อมปริก)
 
หม่อมราชวงศ์เทโพอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงพร้อม)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงประยูรอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงพร้อม)
 
หม่อมราชวงศ์กะโห้อิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงนวลจันทร์เกษมสันต์(อิศรเสนา)(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมราชวงศ์ตะโกกอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงแจ๋วอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมราชวงศ์สวายอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงจ่ายอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมราชวงศ์ภาคย์อิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงหญิงอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงเลื่อนเกสรา)
 
หม่อมเจ้าจันตรีอิศรเสนามีบุตรคือ
 
หม่อมราชวงศ์แวนอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสวน)
 
ร้อยเอกหม่อมเทวาธิราช(หม่อมราชวงศ์แดงอิศรเสนา) (บุตรในหม่อมสวน) มีบุตร-ธิดาคือ
 
หม่อมหลวงพร้อมอิศรเสนา
 
หม่อมหลวงหญิงเยื้ออิศรเสนา
 
พระยาพิพิธไอสูรย์(หม่อมหลวงยินดีอิศรเสนา)
 
หม่อมหลวงดัดอิศรเสนา
 
หม่อมหลวงหญิงลำดวนอิศรเสนาหม่อมห้ามในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพมีโอรส-ธิดาคือ
 
หม่อมเจ้าวีรดิศดิศกุล
 
หม่อมเจ้าพิริยดิศดิศกุลสมรสกับหม่อมเจ้าภัทรลดาดิศกุลพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธินมีโอรส-ธิดาคือ
 
หม่อมราชวงศ์รมณียฉัตรดิศกุลสมรสกับนายนริศร์แก้วกิริยา
 
หม่อมราชวงศ์ศุภดิศดิศกุลสมรสกับพันโทหญิงนิภาพรรณดิศกุลณอยุธยา(สกุลเดิมศิริถาพร) มีบุตร-ธิดาคือ
 
หม่อมหลวงอรดิศดิศกุลสมรสกับนายวัฒนวงษ์สนิทวงศ์ณอยุธยา
 
หม่อมหลวงพลอยนภัสดิศกุลสมรสกับนายอภิชาตลีนุตพงษ์
 
หม่อมหลวงณัฐสิทธิ์ดิศกุลสมรสกับนางจิรวรรณดิศกุลณอยุธยา(สกุลเดิมเหลืองอมรเลิศ)
 
หม่อมหลวงหญิงประดับอิศรเสนา
 
หม่อมหลวงหญิงหยุยโรจนเวทย์
 
หม่อมหลวงเจียมทัพสวัสดิ์
 
หม่อมราชวงศ์หญิงเจ๊กอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสวน)
 
ร้อยเอกหม่อมราชวงศ์มุ้ยอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสวน)
 
หม่อมราชวงศ์มอญอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสวน)
 
หม่อมราชวงศ์สำปรอดอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสวน)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงใช้อิศรเสนา(บุตรในหม่อมสังวาลย์)
 
หลวงราชดรุณรักษ์(หม่อมราชวงศ์สอาดอิศรเสนา) (บุตรในหม่อมสังวาลย์) สมรสกับนางเอี่ยมราชดรุณรักษ์(นามสกุลเดิมตุลยานนท์) มีบุตรคือ
 
พระยาภะรตราชา(หม่อมหลวงทศทิศอิศรเสนา) สมรสกับท่านผู้หญิงขจรภะรตราชามีบุตร-ธิดาคือ
 
ศาสตราจารย์กัลย์อิศรเสนาณอยุธยาสมรสกับหม่อมราชวงศ์ทินะประภาศุขสวัสดิ์ธิดาหม่อมเจ้าทินทัตกับหม่อมผิวศุขสวัสดิ์
 
นายอายุสอิศรเสนาณอยุธยา
 
นางสุคนธาโบเยอร์
 
ท่านผู้หญิงทัศนีย์บุณยคุปต์
 
หม่อมราชวงศ์หญิงไหมอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสังวาลย์)
 
หม่อมราชวงศ์จำปาอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสังวาลย์)
 
หม่อมราชวงศ์ผันอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสารภี)
 
พระวรภัณฑ์ภักดี(หม่อมราชวงศ์เหมือนอิศรเสนา)(บุตรในหม่อมสารภี)
 
หม่อมราชวงศ์แม้นอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสารภี)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงสอิ้งอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสารภี)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงม้อยอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสารภี)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงเชื้ออิศรเสนา(บุตรในหม่อมสารภี)
 
หม่อมราชวงศ์เพ็ชรอิศรเสนา(บุตรในหม่อมสารภี)
 
หม่อมราชวงศ์รัดอิศรเสรา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงถนอม)
 
หม่อมเจ้าไม่ปรากฏพระนาม
 
หม่อมเจ้าชายเสาวรศอิศรเสนามีบุตรคือ
 
หม่อมราชวงศ์หญิงหนุ่ยอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
เจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์(หม่อมราชวงศ์เย็นอิศรเสนา/หม่อมราชวงศ์สุริเยอิศรเสนา) (บุตรในหม่อมมุหน่าย) สมรสกับหม่อมราชวงศ์อรุณนพวงศ์
 
หม่อมราชวงศ์สุริโยอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์สุริยิ้มอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงลิ้นจี่อิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์เจ๊กอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงผันอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์สวายอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์จันเติ๊ดอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงสนิทอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
หม่อมราชวงศ์จืดอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมุหน่าย)
 
ประสูติแต่หม่อมแจ้งอิศรเสนาณอยุธยา
 
หม่อมเจ้าชายทองคำอิศรเสนามีบุตรคือ
 
หม่อมราชวงศ์สวัสดิ์อิศรเสนา(บุตรในหม่อมงิ้ว)
 
หม่อมราชวงศ์จวงอิศรเสนา(บุตรในหม่อมมิ)
 
หม่อมราชวงศ์จันทร์อิศรเสนา(บุตรในหม่อมมิ)
 
หม่อมเจ้าหญิงอรชรอิศรเสนา(พ.ศ. 2372-2428)
 
หม่อมเจ้าชายสายอิศรเสนามีบุตรคือ
 
หม่อมราชวงศ์สนธิ์อิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงศรีอิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงสุขอิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์หญิงใหม่อิศรเสนา(บุตรในหม่อมแสง)
 
หม่อมราชวงศ์ศรีอิศรเสนา(บุตรในหม่อมเจ้าหญิงแสง)
 
ประสูติแต่หม่อมพุ่มอิศรเสนาณอยุธยา
 
หม่อมเจ้าหญิงอินอิศรเสนา
 
ประสูติแต่หม่อมสงวนอิศรเสนาณอยุธยา
 
หม่อมเจ้าชายปุ้ยอิศรเสนา
 
ประสูติแต่หม่อมถมยาอิศรเสนาณอยุธยา
 
หม่อมเจ้าชายพุธยี่แสงอิศรเสนา
 
#*
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม