เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

== โครงสร้างพื้นฐาน ==
=== การขนส่ง ===
ผู้คนในพื้นที่จะใช้จักรยานยนต์เป็นหลักรวมถึงการเดินเท้าและจักรยาน แต่สามารถเห็นรถยนต์ซึ่งเดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือต่างอำเภอ (ข้อมูลโดย พันธวัสส์ อรุณรุ่งเลิศ) ถนนสายสำคัญในเมือง ได้แก่
{{div col|colwidth=15em}}
# ถนนขุนลุมประพาส
39,903

การแก้ไข