เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 543 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| เว็บไซต์ = http://www.yala.go.th
}}
'''ยะลา''' เป็น[[จังหวัด]]หนึ่งตั้งอยู่ใน[[ภาคใต้]]ของ[[ประเทศไทย]] มีพื้นที่ 4,521.078 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 532,326 คน อาณาเขตทางใต้ติดกับ[[ประเทศมาเลเซีย]] เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล<ref>{{cite web |url= http://www.mkh.in.th/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemid=222&lang=th|title= ข้อมูลจังหวัดชายทะเล |author=|date=|work= ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเล |publisher=|accessdate= 17 กรกฎาคม 2562 }}</ref> และเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ดังปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดคือ "ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน"<ref>{{cite web |url= http://www.yala.go.th/content/slogan |title= คำขวัญประจำอำเภอ/จังหวัด |author=|date=|work= จังหวัดยะลา |publisher=|accessdate= 17 กรกฎาคม 2562 }}</ref>
 
จังหวัดยะลาเป็นหนึ่งในสี่จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือ[[ศาสนาอิสลาม]] และเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้[[ภาษามลายูปัตตานี]]ในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็น[[ชาวไทยเชื้อสายมลายู]] รองลงมาคือ[[ชาวไทยเชื้อสายจีน]]และ[[ชาวไทยสยาม|ชาวไทยพุทธ]] อย่างไรก็ตามยะลาถือเป็นจังหวัดที่ดำรงความเป็นพหุวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน เพราะมีความแตกต่างกันทั้งด้านเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา แต่ชนทุกกลุ่มยังคงรักษาวิถีชีวิตและประเพณีของตนไว้อย่างเหนียวแน่น<ref name="ณัฐธิดา" />
39,916

การแก้ไข