ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พรรคการเมือง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขของ PRNEP (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย 183.88.159.207)
ป้ายระบุ: ย้อนรวดเดียว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ใน[[ระบอบรัฐสภา]] พรรคการเมืองส่วนใหญ่จะมีผู้นำ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วถ้าพรรคการเมืองนั้นได้รับเสียงข้างมาก จะรับหน้าที่เป็นผู้นำรัฐบาล ขณะที่ใน[[ระบอบประธานาธิบดี]] พรรคการเมืองอาจไม่มีผู้นำที่ชัดเจน โดยเฉพาะในระบบการเมืองที่มี[[การแบ่งแยกอำนาจ|การแยกอำนาจ]]โดยสมบูรณ์
 
ในการปกครอง[[ระบอบประชาธิปไตย]] พรรคการเมืองจะเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีความสำคัญมากและขาดไม่ได้ในกระบวนการปกครอง เพราะการปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองและมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล โดยผ่านทางสภาผู้แทนราษฎร
 
๑)ความหมายของพรรคการเมือง หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีความคิดและผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่คล้ายคลึงกัน
 
 
== ดูเพิ่ม ==
1,277

การแก้ไข