เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น 975 ไบต์ ,  4 เดือนที่ผ่านมา
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 แห่ง (องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา), [[เทศบาลนคร]] 1 แห่ง ([[เทศบาลนครยะลา]]), [[เทศบาลเมือง]] 2 แห่ง, [[เทศบาลตำบล]] 13 แห่ง, และองค์การบริหารส่วนตำบล 47 แห่ง รายชื่อเทศบาลทั้งหมดมีดังนี้
 
{{col-begin}}
{{col-3}}
* [[เทศบาลนครยะลา]]
* [[เทศบาลเมืองสะเตงนอก]]
* [[เทศบาลตำบลท่าสาป]]
* [[เทศบาลตำบลบุดี]]
* [[เทศบาลตำบลยุโป]]
* [[เทศบาลตำบลลำใหม่]]
; อำเภอเบตง
* [[เทศบาลเมืองเบตง]]
* [[เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์]]
{{col-3}}
; อำเภอบันนังสตา
* [[เทศบาลตำบลคอกช้าง]]
; อำเภอยะหา
* [[เทศบาลตำบลปะแต]]
* [[เทศบาลตำบลยะหา]]
{{col-3}}
; อำเภอรามัน
* [[เทศบาลตำบลโกตาบารู]]
* [[เทศบาลตำบลบาลอ]]
* [[เทศบาลตำบลเมืองรามันห์]]
; อำเภอกาบัง
39,916

การแก้ไข