ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดยะลา"

เพิ่มขึ้น 1,095 ไบต์ ,  6 เดือนที่ผ่านมา
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 กระทรวงมหาดไทยประชุมเพื่อพิจารณาร่างกฤษฎีกาจัดตั้งอำเภอลำใหม่แยกจากอำเภอเมืองยะลา และอำเภอโกตาบารูแยกจากอำเภอรามันเป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างความจำเป็นพิเศษด้านความมั่นคง และหากมีการจัดตั้งแล้ว อำเภอโกตาบารูจะมีการขอพระราชทานชื่อใหม่<ref>{{cite web |url= http://www.law.moi.go.th/pdf/2558_1_19_2m.pdf |title= รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่ 2 ครั้งที่ 2/2558 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมสำนักกฎหมาย สป. ชั้น 6 อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย |author=|date=|work= สำนักกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย |publisher=|accessdate= 13 กรกฎาคม 2562 }}</ref>
 
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
{{col-begin}}
{{col-3}}
; อำเภอเมืองยะลา
* [[เทศบาลนครยะลา]]
* [[เทศบาลเมืองสะเตงนอก]]
* [[เทศบาลตำบลลำใหม่]]
; อำเภอเบตง
* [[เทศบาลเมืองเบตง]]
{{col-3}}
; อำเภอบันนังสตา
* [[เทศบาลตำบลเขื่อนบางลาง]]
* [[เทศบาลตำบลบันนังสตา]]
; อำเภอธารโต
* [[เทศบาลตำบลคอกช้าง]]
; อำเภอยะหา
* [[เทศบาลตำบลยะหา]]
{{col-3}}
; อำเภอรามัน
* [[เทศบาลตำบลโกตาบารู]]
* [[เทศบาลตำบลเมืองรามันห์]]
; อำเภอกาบัง
* ''ไม่มีเทศบาล''
; อำเภอกรงปินัง
* ''ไม่มีเทศบาล''
{{col-end}}
 
== ประชากร ==
40,157

การแก้ไข