ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{กล่องข้อมูล มรดกโลก
|Name WHS = เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-<br/>ห้วยขาแข้ง
|Image = [[ภาพ:Thung Yai Ramit-River.JPG|250px|center|]]
| Image = [[ภาพ:Elephas maximus, (wild) Asian elephant - Huai Kha Khaeng (20497002282).jpg|270px]]
|imagecaption =
*| Caption = ช้างป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 2,780 กม²
|Country = ราชอาณาจักรไทย
| Coordinates = {{coord|15|28|53.1|N|99|07|49.5|E|display=inline, title}}
|Name = เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง
| Country = {{flagcountry|ไทย}}
|Type = มรดกทางธรรมชาติ
| Region = เอเชียและแปซิฟิก
|Year = 2534
| Type = มรดกทางธรรมชาติ
| Criteria = (vii), (ix), (x)
| ID = 591
| Link = http://whc.unesco.org/pg.cfm?cid=31&id_site=en/list/591
| Year = 2534
| Session = <!-- optional -->
}}
'''เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง''' คือแหล่ง[[แหล่งมรดกโลก]]ทางธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วยสองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสองเขต ได้แก่ [[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร]]และ[[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง]] ตั้งอยู่ใน[[จังหวัดอุทัยธานี]] [[ตาก]] และ[[กาญจนบุรี]] ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดน[[ประเทศพม่า]] ครอบคลุมพื้นที่ 622,200 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน[[คาบสมุทรอินโดจีน]] เป็นพื้นที่ป่าที่สามารถเข้าถึงได้น้อยที่สุด และเป็นบริเวณที่รบกวนน้อยที่สุดของประเทศ โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ร้อยละ 77% (โดยเฉพาะ[[ช้าง]]และ[[เสือ]]) นกขนาดใหญ่ ร้อยละ 50% และ สัตว์มีกระดูกสันหลังบกร้อยละ 33% ที่พบในภูมิภาคสามารถพบได้ในแหล่งมรดกโลกแห่งนี้
 
*== เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 3,647 กม²==
'''เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้ง''' คือแหล่ง[[มรดกโลก]]ทางธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วยสองเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ได้แก่ [[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร]]และ[[เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง]] ตั้งอยู่ใน[[จังหวัดอุทัยธานี]] [[ตาก]]และ[[กาญจนบุรี]] ทางตะวันตกของประเทศใกล้กับชายแดน[[ประเทศพม่า]] ครอบคลุมพื้นที่ 622,200 เฮกตาร์ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดใน[[คาบสมุทรอินโดจีน]] เป็นพื้นที่ป่าที่สามารถเข้าถึงได้น้อยที่สุด และเป็นบริเวณที่รบกวนน้อยที่สุดของประเทศ โดยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ 77% (โดยเฉพาะ[[ช้าง]]และ[[เสือ]]) นกขนาดใหญ่ 50% และ สัตว์มีกระดูกสันหลังบก 33% ที่พบในภูมิภาคสามารถพบได้ในแหล่งมรดกโลกแห่งนี้
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 3,647 ตารางกิโลเมตร
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 2,780 ตารางกิโลเมตร
 
== เขตรักษาพันธุ์สัตวป่าที่ได้ขึ้นทะเบียนข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ==
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ที่เมือง[[คาร์เทจ]] [[ประเทศตูนิเซีย]] โดยผ่าน[[แหล่งมรดกโลก#ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก|ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา]]ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร 3,647 กม²
* เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง 2,780 กม²
 
* ''' (viii) ''' - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
== ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก ==
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ที่เมือง[[คาร์เทจ]] [[ประเทศตูนิเซีย]] โดยผ่าน[[มรดกโลก#ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก|ข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณา]]ให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้
 
* ''' (viii) ''' - เป็นตัวอย่างที่เด่นชัดในการเป็นตัวแทนของขบวนการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางธรณีวิทยาหรือวิวัฒนาการทางชีววิทยา และปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่กำลังเกิดอยู่ เช่น ภูเขาไฟ เกษตรกรรมขั้นบันได
* ''' (ix) ''' - เป็นแหล่งที่เกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์หายากหรือสวยงามเป็นพิเศษ เช่น แม่น้ำ น้ำตก ภูเขา
* ''' (x) ''' - เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดสัตว์และพันธุ์พืชที่หายากหรือที่ตกอยู่ในสภาวะอันตราย แต่ยังคงสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ซึ่งรวมถึงระบบนิเวศอันเป็นแหล่งรวมความหนาแน่นของพืชและสัตว์ที่ทั่วโลกให้ความสนใจด้วย
 
โดยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น[[แหล่งมรดกโลก]]พร้อมกันกับ[[อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา|นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา]]และ[[เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร]] และเป็นแหล่ง[[มรดกโลกทางธรรมชาติ]]แห่งแรกของประเทศไทย
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
134,072

การแก้ไข