ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== การตั้งชื่อหมวดหมู่ ===
* ชื่อหมวดหมู่ตั้งชื่อตามนโยบาย[[วิกิพีเดีย:หลักการตั้งชื่อบทความ|การตั้งชื่อบทความ]] ตัวอย่างเช่น ตั้งชื่อหมวดหมู่เป็นภาษาไทย หรือตั้งชื่อหมวดหมู่เป็นคำนาม ไม่เป็นคำกริยา เช่น ตั้งเป็น {{xt|[[:หมวดหมู่:ความรัก]]}} แทนที่ {{!xt|หมวดหมู่:รัก}}
* เลี่ยงการใช้อักษรย่อ ยกเว้นเป็นอักษรย่อที่รู้จักกันดีและไม่น่าทำให้เข้าใจผิด
[[:หมวดหมู่:ความรัก]] แทนที่ ''หมวดหมู่:รัก''
* ใช้ชื่อหมวดหมู่ที่สามารถอยู่โดด ๆ ได้ โดยไม่ขึ้นอยู่กับว่าหมวดหมู่นั้นเชื่อมโยงกับหมวดหมู่อื่นอย่างไร เช่น [[:หมวดหมู่:คำศัพท์ศาสนา]] ไม่ใช่ {{!xt|หมวดหมู่:คำศัพท์}} แล้วจัดหมวดหมู่ดังกล่าวใน [[:หมวดหมู่:ศาสนา]] เป็นต้น
* เลี่ยงการใช้คำวิเศษณ์อธิบาย เช่น "มีชื่อเสียง" "มีความสำคัญ" เป็นต้น
* ใช้คำและวลีที่ใช้กันแล้วในแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้แหล่งข้อมูลเหล่านั้นสนับสนุนการใส่บทความเข้าหมวดหมู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวเรื่องเฉพาะทาง
 
== แป้นการเรียงลำดับ ==
10,250

การแก้ไข