ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การจัดหมวดหมู่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* บทความเกี่ยวกับเรื่องแต่งไม่ควรจัดหมวดหมู่ในแบบเดียวกับที่จะทำให้สับสนกับหัวเรื่องจริง
 
=== หน้าผู้ใช้ ===
== เมื่อไรที่ไม่ควรจัดหรือสร้างหน้าหมวดหมู่ ==
เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างหมวดหมู่ชีวประวัติของบทความกับผู้ใช้ ผู้ใช้จึงไม่ควรจัดหน้าผู้ใช้เข้าหมวดหมู่ อย่างไรก็ตาม สามารถจัดเข้า'''หมวดหมู่ผู้ใช้'''ได้ เช่น [[:หมวดหมู่:ผู้ใช้แบ่งตามจังหวัด]] เพื่อช่วยการร่วมมือกันระหว่างผู้ใช้
* หมวดหมู่ส่วนตัวของผู้ใช้ (เช่น หมวดหมู่ที่เก็บรวบรวมหน้าผู้ใช้ รวมถึงหน้าย่อยของผู้ใช้เพียงคนเดียว)
* หมวดหมู่ที่มีบทความเพียงบทความเดียว
* เป็นหน้าพูดคุยต่าง ๆ ที่ไม่ใช่หน้าพูดคุยของบทความ (เช่น หน้าพูดคุยของผู้ใช้ หน้าพูดคุยของโครงการวิกิพีเดีย ฯลฯ)
 
== หน้าผู้ใช้ ==
เพื่อป้องกันการสับสนระหว่างหมวดหมู่ชีวประวัติของบทความกับผู้ใช้ ผู้ใช้จึงไม่ควรจัดหน้าผู้ใช้เข้าหมวดหมู่ ยกเว้นการจัดหมวดหมู่[[วิกิพีเดีย:ชาววิกิพีเดีย|ชาววิกิพีเดีย]] ผ่านทางการติดแม่แบบกล่องผู้ใช้ (แม่แบบจะจัดหมวดหมู่ให้โดยอัตโนมัติ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดหมวดหมู่ด้วยตนเอง)
 
ด้วยเหตุผลเดียวกัน หน้าย่อยของหน้าผู้ใช้ซึ่งใช้ร่างบทความก็ไม่พึงจัดไว้ในหมวดหมู่สำหรับบทความ ถ้าลอกเนื้อหาจากบทความมาลงหน้าย่อยของหน้าผู้ใช้ ก็ให้ลบหมวดหมู่สำหรับบทความออก แล้วค่อยใส่หมวดหมู่เหล่านั้นเข้าไปตอนเผยแพร่งานร่างนั้นเป็นบทความแล้ว
 
=== หมวดหมู่ภาพ ===
เช่นเดียวกับการจัดหมวดหมู่บทความ เช่น
*ไฟล์:Fuktong new.JPG ซึ่งเป็นอาคารของ [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] ควรอยู่ที่[[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
*ไฟล์จะเรียงตามตัวอักษรเหมือนหมวดหมู่ทั่วไป
*ดูเพิ่มเติมที่[[m:Help:Image_page#Categorizing_images|การจัดหมวดหมู่ภาพในเมต้า]] (ภาษาอังกฤษ)
 
== วิธีการสร้างหน้าหมวดหมู่ ==
ถ้าบทความมีบทความมาก ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาสามารถเพิ่มในส่วนบนเป็น สารบัญแนวนอนโดยใส่
แม่แบบ {{มบ|ดรรชนีหมวดหมู่}} ไว้ที่ส่วนหัวของหมวดหมู่นั้น
 
=== หมวดหมู่ภาพ ===
เช่นเดียวกับการจัดหมวดหมู่บทความ เช่น
*ไฟล์:Fuktong new.JPG ซึ่งเป็นอาคารของ [[มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]] ควรอยู่ที่[[:หมวดหมู่:มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์]]
*ไฟล์จะเรียงตามตัวอักษรเหมือนหมวดหมู่ทั่วไป
*ดูเพิ่มเติมที่[[m:Help:Image_page#Categorizing_images|การจัดหมวดหมู่ภาพในเมต้า]] (ภาษาอังกฤษ)
 
=== การตั้งชื่อหมวดหมู่ ===
[[:หมวดหมู่:ความรัก]] แทนที่ ''หมวดหมู่:รัก''
 
=== แป้นการจัดเรียงภายในหมวดหมู่ลำดับ ===
ในหมวดหมู่จะมีการจัดเรียงตามตัวอักษรตามชื่อของบทความ เช่น [[ฟุตบอล]] และ [[บาสเกตบอล]] ในหมวดกีฬา จะถูกจัดอยู่ใน ฟ.ฟัน และ บ.ใบไม้ ตามลำดับ แต่ในบางกรณีอาจจะมีการจัดเรียงพิเศษเพื่อให้เหมาะสม เช่น บทความ [[ประเทศญี่ปุ่น]] และ[[ประเทศฝรั่งเศส]] ถ้าไม่มีการจัดพิเศษจะถูกจัดอยู่ในหมวด ป.ปลา (มาจากคำว่า ประเทศ นำหน้า) สำหรับการจัดหมวดหมู่ประเภทนี้ จำเป็นต้องใช้เครื่องหมาย[[ขีดตั้ง]] ( | ) เข้ามาช่วย เพื่อให้จัดได้เหมาะสม โดยใช้
<nowiki>[[หมวดหมู่:ประเทศ|ญี่ปุ่น]] และ [[หมวดหมู่:ประเทศ|ฝรั่งเศส]]</nowiki>
 
นอกจากนี้อาจมีการจัดเรียงให้เหมาะสมในแต่ละหมวดหมู่ย่อย
 
== การแก้ไขหมวดหมู่ ==
{{โครงส่วน}}
 
== การใช้งานหมวดหมู่ ==
10,250

การแก้ไข