ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าปลื้มจิตร จิตรพงศ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| วันสิ้นชีพิตักษัย = {{วันตายและอายุ|2459|12|29|2433|1|6}}<br>[[กรุงเทพมหานคร]] [[ไทย]]
| พระอิสริยยศ =
| พระบิดา = [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]
| พระมารดา = หม่อมราชวงศ์ปลื้ม จิตรพงศ์
| พระราชสวามี =
ผู้ใช้นิรนาม