ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรบัลแกเรีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|conventional_long_name = อาณาจักรซาร์แห่งบัลแกเรีย
|common_name = บัลแกเรีย
|continent เป็นประเทศในยุคราชาธิปไตยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ = ยุโรป
|region = บอลข่าน
|country = บัลแกเรีย
ผู้ใช้นิรนาม