ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลในประเทศไทย"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== ฝ่ายบริหาร ==
''เทศบาล''แต่ละแห่งมีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่เป็นผู้บริหารงานในท้องที่เทศบาลนั้นทั้งหมด ปัจจุบันเทศบาลทุกประเภทมีฝ่ายบริหารที่มาจาก[[การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง]]
 
== ดูเพิ่ม ==
1,315

การแก้ไข