ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{infobox royalty
| type = monarch
| image = ไฟล์:King Ay09 Trailoknat.jpg
| birth_date = พ.ศ. 1974
| death_date = พ.ศ. 2031
49

การแก้ไข