ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาคอีสาน (ประเทศไทย)"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| มอญ–เขมร
| 1,000,000
| สุรินทร์ ศรีสะเกษ บุรีรัมย์ นครราชสีมา อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด
|-
| [[ภาษากูย|กูย]]
ผู้ใช้นิรนาม