ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ป่าชายเลน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บริเวณที่พบป่าชายเลนโดยทั่วไป คือตามชายฝั่ง ทะเล บริเวณปากน้ำ อ่าว [[ทะเลสาบ]] และ[[เกาะ]] ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำทะเลท่วมถึงของประเทศ ในแถบภูมิภาค[[เขตร้อน]] ส่วนเขตเหนือหรือใต้เขตร้อน จะพบป่าชายเลนอยู่บ้างแต่ไม่มาก โดยพื้นที่ที่พบป่าชายเลน เช่น ในกลุ่มประเทศของภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะใน[[ประเทศอินโดนีเซีย]] [[มาเลเซีย]] [[พม่า]] [[ไทย]] เป็นต้น
 
สำหรับพื้นที่ป่าชายเลนของโลกทั้งหมดมีประมาณ 113,428,089 ไร่ อยู่ใน เขตร้อน 3 เขตใหญ่ คือ เขตร้อนแถบเอเชียพื้นที่ประมาณ 52,559,339 ไร่ หรือร้อยละ 46.4 ของป่าชายเลนทั้งหมด โดยประเทศอินโดนีเซียมีป่าชายเลนมากที่สุด ถึง 26,568,818 ไร่ สำหรับในเขตร้อนอเมริกามีพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมดประมาณ 39,606,250 ไร่ หรือร้อยละ 34.9 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด ในเขตร้อนอเมริกาประเทศที่มีพื้นที่ โดย[[ประเทศบราซิล]] มีพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 15,625,000 ไร่ รองจากอินโดนีเซีย ส่วนเขตร้อนอัฟริกามีพื้นที่ ป่าชายเลนน้อยที่สุดประมาณ 21,262,500 ไร่ หรือร้อยละ 18.7 ของพื้นที่ป่าชายเลนทั้งหมด โดย[[ประเทศไนจีเรีย]] มีพื้นที่ป่าชายเลน 6,062,500 ไร่ มากที่สุดในบริเวณนี้ โดยป่าชายเลนที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในโลก คือ [[สุนทรพันพน]] ซึ่งเป็น[[สามเหลี่ยมปากแม่น้ำคงคา|ปากแม่น้ำคงคา]]ระหว่างประเทศอินเดียกับบังกลาเทศ ซึ่งมีเนื้อที่ 10,000 ตารางกิโลเมตร (3,900 ตารางไมล์)<ref name="Bpedia">{{Cite book | last = Pasha | first = Mostafa Kamal | last2 = Siddiqui | first2 = Neaz Ahmad | contribution = Sundarbans | editor-last = Islam | editor-first = Sirajul | editor-link = Sirajul Islam | title = [[Banglapedia]]: national chakra encyclopedia of Bangladesh chakra | publisher = [[Asiatic Society]] of Bangladesh | place = [[Dhaka]] | isbn = 984-32-0576-6 | publication-date = 2003 | contribution-url = http://banglapedia.net/HT/S_0602.HTM | year = 2003}}</ref><ref>{{Cite news|url = http://news.nationalgeographic.com/news/2014/12/141216-sundarbans-oil-spill-bangladesh-tigers-dolphins-conservation/|title = After Oil Spill in Bangladesh's Unique Mangrove Forest, Fears About Rare Animals|last = Alexander|first = Caroline|date = 16 December 2014|work = [[National Geographic (magazine)|National Geographic]]|access-date = 29 January 2015}}</ref><ref>{{Cite news|url = http://www.huffingtonpost.com/iara-lee/sundarbans-oil-spill-an-u_b_6423852.html|title = Sundarbans Oil Spill: An Urgent Wake Up Call for the Bangladeshi Government|last = Lee|first = Iara|date = 1 December 2014|work = [[Huffingtonpost]]|access-date = 29 January 2015}}</ref><ref name = "UNESCO">{{cite web
| title = Sundarban Wildlife Sanctuaries
| work = World Heritage Nomination – IUCN Technical Evaluation
ผู้ใช้นิรนาม