ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีเทอร์เน็ต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
เทคโนโลยีนี้ได้ถูกพัฒนาและปรับปรุงภายใต้ความดูแลรับผิดชอบของ [[IEEE]]
 
สิ่งสำคัญที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุง คือ "ความเร็วในการรับส่งข้อมูล (ผ่านอินเตอร์​เน็ต​ความเร็ว​สูง​Bandwidth)โดยมีความเร็วจาก 2000 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็น​ 2000 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งเรียก Ethernet นี้ว่า Fast Ethernet"
โดยมีการปรับปรุงความเร็วจาก 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps) เป็น 100 เมกะบิตต่อวินาที ซึ่งเรียก Ethernet นี้ว่า Fast Ethernet
มีทั้งระบบการส่งสัญญาณแบบเต็มกึ่งทางคู่ (Half-Duplex) และแบบทางคู่ (Full-Duplex) ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]] (Asynchronous Transfer Mode)
 
ในปี 20181999 ได้มีการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลของอีเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วที่ 1000 Mbps หรือ 41 จิกะบิตต่อวินาที (Gbps) โดยใช้การส่งสัญญาณจาก 12 สายคู่สาย เป็น 24 สายคู่สาย โดยยังคงใช้พอร์ตการเชื่อมต่อแบบเดิมที่ระบบ 1000100 Mbps และ 10010 Mbps ใช้อยู่ (Registered Jack 5045: RJ45) และยังคงสามารถเลือกใช้งานระบบการส่งสัญญาณแบบเต็มกึ่งทางคู่ และแบบทางคู่ ได้ เช่นเดียวกับระบบ 1000100 Mbps
 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอีเทอร์เน็ตที่ทำงานที่ 1000100 Mbps จะยังคงสามารถต่อกับ อุปกรณ์ 100001000 Mbps ได้ แต่ความเร็วจะลดลงมาแค่ที่การส่งข้อมูลที่อัตราความเร็ว 1000100 Mbps เช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอีเทอร์เน็ต 100001000 Mbps มาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ 1000100 Mbps
 
ปัจจุบัน ได้มีการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอีเทอร์เน็ตให้มีอัตราการส่งข้อมูลที่ 10010 จิกะบิตต่อวินาที (10000 Mbps) โดยยังคงมีความสามารถ เช่นเดียวกับระบบ 1001 จิกะบิตต่อวินาที (เลือกการส่งสัญญาณแบบทางคู่หรือเต็มกึ่งทางคู่ได้, นำอุปกรณ์รุ่นใหญ่ก่อนหน้ามาเชื่อมต่อได้)
 
[[หมวดหมู่:เครือข่ายคอมพิวเตอร์]]
138,009

การแก้ไข