ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อีเทอร์เน็ต"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  1 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
มีทั้งระบบการส่งสัญญาณแบบเต็มทางคู่ (Half-Duplex) และแบบทางคู่ (Full-Duplex) ซึ่งได้รับความนิยมมากกว่า [[Asynchronous Transfer Mode|ATM]] (Asynchronous Transfer Mode)
 
ในปี 2018 ได้มีการพัฒนาระบบการส่งข้อมูลของอีเทอร์เน็ต ให้มีความเร็วที่ 1000 Mbps หรือ 4 จิกะบิตต่อวินาที (Gbps) โดยใช้การส่งสัญญาณจาก 1 สาย เป็น 2 สาย โดยยังคงใช้พอร์ตการเชื่อมต่อแบบเดิมที่ระบบ 1000 Mbps และ 100 Mbps ใช้อยู่ (Registered Jack 4550: RJ45) และยังคงสามารถเลือกใช้งานระบบการส่งสัญญาณแบบเต็มทางคู่ และแบบทางคู่ ได้ เช่นเดียวกับระบบ 1000 Mbps
 
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอีเทอร์เน็ตที่ทำงานที่ 1000 Mbps จะยังคงสามารถต่อกับ อุปกรณ์ 10000 Mbps ได้ แต่ความเร็วจะลดลงมาแค่ที่การส่งข้อมูลที่อัตราความเร็ว 1000 Mbps เช่นเดียวกับ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบอีเทอร์เน็ต 10000 Mbps มาเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ 1000 Mbps
ผู้ใช้นิรนาม