ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
การที่ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นาย Chuch Phoeurn รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่า การเลทอกสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติกัมพูชานั้นเพื่อจะทำให้สามารถอนุรักษ์พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ของกัมพูชาไม่ให้สูญพันธุ์ อย่างไรก็ตามสัญลักษณ์ทั้ง 7 อย่างที่ถูกเลือกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติ ได้ถูกสอนในโรงเรียนทั่วกัมพูชาในชั้นเรียนวิชาภูมิศาสตร์
 
== พระบรมราชอิสริยยศ ==
{{กล่องข้อมูล พระยศ
|พระนาม = <small>พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี พระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา</small>
|ธงพระยศ = Royal Standard of the King of Cambodia.svg
|การเรียกขาน = ฮิส มาเจสตีใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท
|การแทนตน = ข้าพระพุทธเจ้า
|การขานรับ = ยัวร์ มาเจสตีพระพุทธเจ้าข้า/เพคะ
|ลำดับโปเจียม = 1
}}
===พระอิสริยยศ===
* 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 - "เสด็จกรมขุน" ({{lang-km|ស្តេចក្រុមឃុន ''สฺเตจกฺรุมฆุน''}})
* 31 สิงหาคม พ.ศ. 2547 - "สมเด็จพระบรมนาถ" ({{lang-km|សម្តេចព្រះបរមនាថ ''สมฺเตจพฺระบรมนาถ''}})
ผู้ใช้นิรนาม