ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปากแหว่งเพดานโหว่"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
{{กล่องข้อมูล โรค
| Name = ปากแหว่งเพดานโหว่<br /> (Cleft lip and palate)
| Image = 13900470 3PREOPERATION0.jpg
| Caption =
| DiseasesDB = 29604
| DiseasesDB_mult = {{DiseasesDB2|29414}}
| ICD10 = {{ICD10|Q|35||q|35}}-{{ICD10|Q|37||q|35}}
| ICD9 = {{ICD9|749}}
| ICDO =
| OMIM =
| MedlinePlus =
| eMedicineSubj = ped
| eMedicineTopic = 2679
| MeshID =
}}
 
'''ปากแหว่ง''' ({{lang-en|cleft lip}}; {{lang-la|cheiloschisis}}) และ'''เพดานโหว่''' ({{lang-en|cleft palate}}; {{lang-la|palatoschisis}}) หรือมักเรียกรวมกันว่า'''ปากแหว่งเพดานโหว่''' เป็น[[ความผิดปกติแต่กำเนิด]]ของการเจริญของใบหน้าระหว่าง[[การตั้งครรภ์]] การรักษาผู้ป่วยที่พิการปากแหว่งเพดานโหว่ทำโดย[[การผ่าตัด]]ทันทีหลังคลอด อัตราผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่เกิดราว 1 ในทารกแรกเกิด 600-800 คน
 
ถ้ารอยแยกนั้นไม่ถึงส่วนเพดานปาก จะเรียกความผิดปกตินี้ว่า '''ปากแหว่ง''' หากเกิดที่ด้านบนของริมฝีปากในลักษณะช่องว่างเล็กๆ หรือเว้าเล็กน้อยเรียกว่า ปากแหว่งไม่สมบูรณ์ หรือปากแหว่งบางส่วน (partial or incomplete cleft) แต่หากรอยแยกนี้ต่อเนื่องไปถึงจมูกเรียกว่า ปากแหว่งสมบูรณ์ (complete cleft) ปากแหว่งอาจเกิดข้างเดียวหรือสองข้างก็ได้ ปากแหว่งมีสาเหตุจากการเชื่อมของ[[ขากรรไกรบน]]และ[[ส่วนยื่นจมูกด้านใกล้กลาง]] (medial nasal processes) เพื่อเป็น[[เพดานปากปฐมภูมิ]] (primary palate) ไม่สมบูรณ์
 
<center></center>
<gallery>
ไฟล์:CleftLip1.svg|ปากแหว่งข้างเดียวไม่สมบูรณ์ (Unilateral incomplete)
ไฟล์:Cleftlip2.svg|ปากแหว่งข้างเดียวสมบูรณ์ (Unilateral complete)
ไฟล์:CleftLip3.png|ปากแหว่งสองข้างสมบูรณ์ (Bilateral complete)
</gallery>
</center>
 
ปากแหว่งรูปแบบหนึ่งเรียกว่า '''microform cleft''' ซึ่งมีความรุนแรงน้อยกว่า มีลักษณะเป็นรอยเล็กๆ บนริมฝีปากหรือมีลักษณะคล้ายแผลเป็นจากริมฝีปากไปยังจมูก ในบางราย[[กล้ามเนื้อหูรูดปาก]]ใต้แผลเป็นนั้นอาจผิดปกติซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด ทารกที่เกิดมามีความผิดปกติดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการประเมินความรุนแรงจากแพทย์ด้านใบหน้าและปากทันที
 
<center></center>
<gallery>
ไฟล์:Cleftbefore.jpg|เด็กชายอายุ 3 เดือนปากแหว่งข้างเดียวไม่สมบูรณ์ ก่อนได้รับการผ่าตัด
ไฟล์:Cleftafter.jpg|เด็กชายคนเดียวกัน 1 เดือนหลังจากผ่าตัด
ไฟล์:Cleftafter2years.jpg|เด็กชายคนเดียวกันอายุ 1 ปี 5 เดือน สังเกตว่าแผลเป็นจะดูจางลงตามอายุ
</gallery>
</center>
 
<center></center>
<gallery>
ไฟล์:13900470 3PREOPERATION0.jpg|เด็กหญิงอายุ 6 เดือนปากแหว่งข้างเดียวสมบูรณ์ ก่อนได้รับการผ่าตัด
ไฟล์:10-month-old girl showing scar from facial reconstruction surgery for cleft lip.jpg|เด็กหญิงคนเดียวกัน 1 เดือนหลังจากผ่าตัด
ไฟล์:5-year-old girl showing scar from infantile facial reconstruction surgery.jpg|เด็กหญิงคนเดียวกัน อายุ 5 ปี 4 เดือน สังเกตว่าแผลเป็นจะดูจางลงตามอายุ
ไฟล์:8-year-old girl showing scar from infantile facial reconstruction surgery.jpg|เด็กหญิงคนเดียวกัน อายุ 8 ปี สังเกตว่าแผลเป็นเกือบจะหายสนิท
</gallery>
</center>
 
== เพดานโหว่ ==
'''เพดานโหว่''' เป็นภาวะที่แผ่นกระดูกของ[[กะโหลกศีรษะ]]ที่ประกอบเป็น[[เพดานแข็ง|เพดานปากปกติ]] 2 แผ่นไม่เชื่อมกัน อาจมีช่องโหว่ของ[[เพดานอ่อน]]ได้ด้วยเช่นกัน ผู้ป่วยส่วนมากมักมีปากแหว่งร่วมด้วย เพดานโหว่เกิดราว 1 ในทารกแรกเกิดมีชีพ 700 คนทั่วโลก<ref>{{cite web |url=http://www.wrongdiagnosis.com/c/cleft_palate/stats-country.htm |title=Statistics by country for cleft palate |accessdate=2007-04-24 |work=WrongDiagnosis.com }}</ref>
 
เพดานโหว่แบ่งออกเป็นชนิดสมบูรณ์ (คือมีรอยแยกทั้งเพดานแข็งและเพดานอ่อน บางครั้งอาจมีที่ขากรรไกรด้วย) หรือชนิดไม่สมบูรณ์ (คือมีช่องอยู่ที่เพดานปาก มักเป็นที่เพดานอ่อน) ผู้ป่วยเพดานโหว่มักมี[[ลิ้นไก่]]แฉก เพดานโหว่มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของการเชื่อมของ[[ส่วนยื่นเพดานปากด้านข้าง]] (lateral palatine processes) , [[ผนังกลางจมูก]] (nasal septum) , และ/หรือ[[ส่วนยื่นเพดานปากกลาง]] (median palatine processes) เพื่อเป็น[[เพดานปากทุติยภูมิ]] (secondary palate)
ภาพต่อจากนี้แสดงเพดานปาก โดยด้านบนของภาพคือจมูก ริมฝีปากแสดงด้วยสีชมพู โดยภาพดังกล่าวจะไม่แสดงฟันเพื่อให้เห็นโครงสร้างเพดานโหว่ชัดเจน
 
<center></center>
<gallery>
ไฟล์:Cleftpalate3.png|เพดานโหว่ไม่สมบูรณ์ (Incomplete cleft palate)
ไฟล์:Cleftpalate1.png|ปากแหว่งเพดานโหว่ข้างเดียวสมบูรณ์ (Unilateral complete lip and palate)
ไฟล์:Cleftpalate2.png|ปากแหว่งเพดานโหว่สองข้างสมบูรณ์ (Bilateral complete lip and palate)
</gallery>
</center>
 
ผลจากการมีช่องเชื่อมระหว่างช่องปากและโพรงจมูกคือ '''เพดานอ่อนและคอหอยบกพร่อง''' (velopharyngeal insufficiency, velopharyngeal inadequacy; VPI) ช่องดังกล่าวทำให้อากาศรั่วไปยังโพรงจมูกทำให้เมื่อพูดจะเกิดเสียงก้องขึ้นจมูก และเกิด [[nasal emission]] (อากาศจากปากผ่านช่องเพดานปากระหว่างการออกเสียงพยัญชนะที่ต้องอาศัยความดันในปาก) <ref name="Sloan">{{cite journal |author=Sloan GM |title=Posterior pharyngeal flap and sphincter pharyngoplasty: the state of the art |journal=Cleft Palate Craniofac. J. |volume=37 |issue=2 |pages=112–22 |year=2000 |pmid=10749049 |doi=10.1597/1545-1569 (2000) 037<0112:PPFASP>2.3.CO;2}}</ref> ผลตามมาจากอาการดังกล่าวทำให้ออกเสียงไม่ชัด เช่น เสียงเพี้ยน และต้องออกเสียงแบบอื่นชดเชย เช่น ใช้[[เสียงกัก เส้นเสียง]]หรือ[[เสียงเสียดแทรก]]หลังโพรงจมูก<ref>Hill, J.S. (2001). Velopharyngeal insufficiency: An update on diagnostic and surgical techniques. Current Opinion in Otolaryngology and Head and Neck Surgery, 9, 365-368.</ref> ทางเลือกในการรักษาคือ[[การบำบัดวจีเภท]] (speech therapy) , การใช้[[กายอุปกรณ์|อุปกรณ์เทียม]], การเสริมผนังหลังคอหอย, การเพิ่มความยาวเพดานปาก และการผ่าตัด<ref name="Sloan" />
 
'''เพดานโหว่ใต้ชั้นเยื่อเมือก''' (Submucous cleft palate; SMCP) อาจเกิดขึ้นได้ โดยมีลักษณะเพดานโหว่ซ่อนอยู่ในส่วนเพดานอ่อน ร่วมกับมีอาการสามอย่างได้แก่ลิ้นไก่ 2 แฉก, มีรอยบากที่เพดานแข็งและโซนา เพลลูซิดา (zona pellucida) ทุกอย่างปกติ
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม