ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร"

ย้อนการแก้ไขที่ 8390178 สร้างโดย อาร์ดี กระเป๋า (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 8390178 สร้างโดย อาร์ดี กระเป๋า (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
พื้นที่นี้ใช้สำหรับแสดงรายชื่อบทความที่ถูกเสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณาเป็นบทความคัดสรร บทความจะได้รับการพิจารณาภายใน 2 สัปดาห์หลังวันเสนอชื่อ
 
ขณะนี้วันที่ {{LOCALDAY}} {{LOCALMONTHNAME}} {{พศ}} เวลา {{LOCALTIME}} น.
วันเดียโกทู⊛
วิกิพิเดีย {{LOCALDAY}} {{LOCALMONTHNAME}}
 
<!--------------------------------------------------------------------------------------->
<!-- สำหรับวิธีการเสนอชื่อ กรุณาอ่านที่หน้าบทความ -->
<!--------------------------------------------------------------------------------------->
; [[ไฟล์:Symbol wait.svg|20px]] บทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง หลังจากได้ตัดสินไปรอบแรก
; [[ไฟล์:FA candidate gold.svg|20px]]
<!-- ''ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง'' -->
; [:Symbol ไทย.wait.svg
''ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่อยู่ระหว่างรอการปรับปรุง''
; [[ไฟล์:FA candidate gold.svg|20px]]
; [[ไฟล์:FA candidate gold.svg|20px]] บทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่
<!--''ขณะนี้ยังไม่มีบทความที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่''-->
{{la|สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา}} — [[วิกิพีเดีย:เสนอบทความคัดสรร/สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา|ลงคะแนนและเสนอแนะ]] จะได้รับการพิจารณาในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562
 
== บทความคัดสรรประจำเดือน ==
{{บทความหลัก|วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรประจำเดือน}}
'''บทความคัดสรรประจำเดือน''' คือบทความคัดสรรที่ได้รับคัดเลือกจากชาววิกิพีเดีย สำหรับนำไปแสดงไว้ในหน้าหลักของวิกิพีเดียในแต่ละเดือน
 
การคัดเลือกบทความคัดสรรประจำเดือน จะพิจารณาจากบทความที่แสดงให้เห็นว่าวิกิพีเดียเป็นสารานุกรมที่ดี น่าเชื่อถือ มีรายละเอียดที่ครอบคลุม และมีผู้ลงชื่อสนับสนุนมากที่สุด คุณสามารถเสนอชื่อและลงชื่อสนับสนุนบทความคัดสรรประจำเดือนได้ที่ [[วิกิพีเดีย:บทความคัดสรรประจำเดือน]]
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/เสนอบทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่|บทความคัดสรรที่ควรปรับปรุงใหม่]]
* [[วิกิพีเดีย:บทความคัดสรร/บทความที่เคยถูกเสนอชื่อ|รายชื่อบทความที่เคยถูกเสนอชื่อแต่ไม่ผ่านเกณฑ์]]
* [[วิกิพีเดีย:ความแตกต่างระหว่างบทความคัดสรรและบทความคุณภาพ]]
* [[วิกิพีเดีย:บทความคุณภาพ]]
* [[วิกิพีเดีย:ภาพคัดสรร]]
 
[[หมวดหมู่:การบริหารบทความคัดสรร]]
[[หมวดหมู่:บทความ]]
{{ชุมชนวิกิพีเดีย}}
1,566

การแก้ไข