ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขันธ์"

เพิ่มขึ้น 2 ไบต์ ,  1 ปีที่แล้ว
เปลี่ยน อุเบกขา เป็น อทุกขมสุข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(เปลี่ยน อุเบกขา เป็น อทุกขมสุข)
'''ขันธ์''' แปลว่า ''ตัว, หมู่, กอง, พวก, หมวด'' ในทางพุทธศาสนาหมายถึงส่วนหนึ่งๆ ของรูปกับนามที่แยกออกเป็น 5 กอง คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ซึ่งเรียกว่า ขันธ์ 5 หรือขันธ์ทั้ง 5
# '''[[รูป (ศาสนาพุทธ)|รูป]]''' สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตา เช่นรูปตัวคน รูปตัวสัตว์ เค้าโครง ได้แก่ ส่วนที่ผสมกันของธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม
# '''[[เวทนา]]''' คือความรู้สึก ได้แก่ [[ทุกข์]] [[สุข]] [[อุเบกขา]]อทุกขมสุข เช่น ความเจ็บปวด ทุกข์ทรมาน
# '''[[สัญญา (ศาสนาพุทธ)|สัญญา]]''' คือความจำได้หมายรู้ ได้แก่ จำสิ่งที่ได้รับและรู้สึกนั้นๆ
# '''[[สังขาร]]''' คือการคิดปรุงแต่ง เช่นการแยกแยะสิ่งที่รับรู้ การคิดวิเคราะห์
1

การแก้ไข