ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* '''ทิศตะวันออก''' ติดต่อกับ[[อำเภอบางมูลนาก]]
* '''ทิศใต้''' ติดต่อกับ[[อำเภอชุมแสง]] และ [[อำเภอบรรพตพิสัย]] [[จังหวัดนครสวรรค์]]
* '''ทิศตะวันตก''' ติดต่อกับ[[อำเภอเก้าเลี้ยว]]และ[[อำเภอบรรพตพิสัย]] ([[จังหวัดนครสวรรค์]])
 
== การแบ่งเขตการปกครอง ==
1,277

การแก้ไข