ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:PhraNaraYana4Hand"

(→‎การแก้ไขเนื้อหา: 🧸สิทธัตถะ โคตมะ ❤ กล่าวสอนธรรมะกระจ่างแจ้งจำรัสฉาย ♡ มิหมองมั่วแลจะพ่ายแพ้แก่หมู่พาล🤚)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขขั้นสูงด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่
::: ✍คุณยังเป็นบุคคลที่ไร้เหตุผลมากนักแถมยังขาดตรรกะและความรู้พอในเนื้อหาสาระ คุณไม่สมควรที่จะมาดูแลเว็บไซค์หรอกถ้าคุณจะกล่าวเช่นนี้กับผู้ใช้ท่านอื่น เราจะขอกล่าวอะไรให้เกิดความเข้าใจบ้าง ในเนื้อหาของข้อมูลนั้นย่อมมีความหลากหลายและมีมากถ้าหากทำการศึกษายอมเห็นข้อแตกต่างและเกิดความเข้าใจในบริบทต่างๆอย่างเป็นรูปธรรมถ้าได้ทำการนำเสนอก็ย่อมเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่านอื่นมากขึ้นไม่มากก็น้อย การที่คุณได้กล่าวด้วยถ่อยคำที่แสดงปฏิกิริยาเหมือนไม่พอใจหรือเริ่มจะโมโหนั้นย่อมเปรียบเหมือนผู้ที่ยังไม่เจริญพอ ถือว่าเป็นข้อเตือนสติก็แล้วกัน!
 
:::: คุณจะศึกษาข้อมูลของคุณก็ศึกษาไป แต่ถามว่าคุณศึกษาจากที่ไหนครับ ผมจะได้ไปศึกษาบ้าง คุณจะบอกแต่เพียงว่าข้อมูลไม่ถูกต้องแต่ไม่เอาหลักการไม่เอาข้อมูลมาแสดงให้คนอื่นเห็น ก็เหมือนกับคุณพูดลอย ๆ นั่นแหละครับ คุณจะผลักภาระให้คนอื่นมาศึกษาไม่ได้เพราะคุณเองก็ไม่ยอมบอกว่าคุณศึกษาจากไหนถึงได้ข้อสรุปอย่างนี้ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 17:15, 8 กรกฎาคม 2562 (ICT) ✍การที่เราจะนำเสนอข้อมูลการอ้างอิงจากบุคคลที่มีอัคคติต่อเราอยู่แล้วนั้น เพื่อให้เขาชอบเราในเนื้อหาสาระนั้น ย่อมทำได้ยากบางครั้งอาจจะไม่มีประโยชน์เลยเสียด้วยซ้ำ เปรียบเหมือน"พระพุทธเจ้า"ได้กล่าวสอนธรรมะแก่ผู้ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ ย่อมยากที่จะทำความเข้าใจ หากยังไม่เปิดใจเราฟัง คร่าจะเหมือนเป็นการเพิ่มน้ำมันใส่ไปยังไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ ซึ่งย่อมมีผลที่จะทำให้ไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่นั้นมีขนาดที่ใหญ่และแรงขึ้น ซึ่งต่างจากการใช้น้ำแล้วค่อยๆดับไฟทีละเล็กทีละน้อยย่อมเป็นวิธีที่ถูกต้องจึงจะค่อยๆอ่อยกำลังลงและมอดดับลงในที่สุด!
 
::::: ✍การที่เราจะนำเสนอข้อมูลการอ้างอิงจากบุคคลที่มีอัคคติต่อเราอยู่แล้วนั้น เพื่อให้เขาชอบเราในเนื้อหาสาระนั้น ย่อมทำได้ยากบางครั้งอาจจะไม่มีประโยชน์เลยเสียด้วยซ้ำ เปรียบเหมือน"พระพุทธเจ้า"ได้กล่าวสอนธรรมะแก่ผู้ที่ยังมีมิจฉาทิฏฐิอยู่ ย่อมยากที่จะทำความเข้าใจ หากยังไม่เปิดใจเราฟัง คร่าจะเหมือนเป็นการเพิ่มน้ำมันใส่ไปยังไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่ ซึ่งย่อมมีผลที่จะทำให้ไฟที่กำลังลุกไหม้อยู่นั้นมีขนาดที่ใหญ่และแรงขึ้น ซึ่งต่างจากการใช้น้ำแล้วค่อยๆดับไฟทีละเล็กทีละน้อยย่อมเป็นวิธีที่ถูกต้องจึงจะค่อยๆอ่อยกำลังลงและมอดดับลงในที่สุด!
 
:::::: เอาข้อมูลมาเลยครับ นี่ไม่ใช่เรื่องอคติหรือไม่อคติหรือเป็นศาสนาอะไรด้วยซ้ำ คุณบอกว่ามีข้อมูลแต่ไม่ยอมเปิดเผยให้ทราบ แล้วใครจะสามารถยืนยันได้ว่าข้อมูลที่คุณมีคุณเอามาจากไหน ไม่ใช่แต่งขึ้นมาเอง ประวัติศาสตร์อาจมีหลายรูปแบบ แต่ถ้าคุณไม่นำเสนอรูปแบบของคุณ ใครจะเข้าใจประวัติศาสตร์นั้นล่ะครับ --[[พิเศษ:เรื่องที่เขียน/210.1.21.126|210.1.21.126]] 17:59, 8 กรกฎาคม 2562 (ICT)
ผู้ใช้นิรนาม