ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ตัวสะกด)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| บุคลากร =
| งบประมาณ =
| หัวหน้า1_ชื่อ = เจษฎาดุสิต เมนะพันธุ์ กตเวทิน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/042/21.PDF</ref>
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
| หัวหน้า2_ชื่อ = พุทธพร อิ้วตกส้าน
34,995

การแก้ไข