ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษามลายูปัตตานี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  3 ปีที่แล้ว
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
** <u>เสียง {{IPA|/ia/}} ในภาษามาเลเซีย</u> แปรเป็นเสียง {{IPA|/ijɛ/}} ในภาษามลายูปัตตานี เช่น {{lang|ms|''S'''ia'''m''}} (สยาม) เป็น '''ซีแย'''
** <u>เสียง {{IPA|/ia/}} พยางค์แรกในภาษามาเลเซีย</u> แปรเป็นเสียง {{IPA|/ɛ/}} ในภาษามลายูปัตตานี เช่น {{lang|ms|''b'''ia'''sa''}} (เคย) เป็น '''แ'''บซอ
** <u>เสียง {{IPA|/ua/}} ในภาษามาเลเซีย</u> แปรเป็นเสียง {{IPA|/ɔ/}} ในภาษามลายูปัตตานี เช่น {{lang|ms|''bp'''ua'''sosa''}} (บวช) เป็น ป'''อ'''ซอ
* '''ออกเสียงพยัญชนะต้นต่างกัน''' เช่น
** <u>เสียง {{IPA|/r/}} ในภาษามาเลเซีย</u> แปรเป็นเสียง {{IPA|/ɣ/}} ในภาษามลายูปัตตานี เช่น {{lang|ms|''o'''r'''ang''}} (คน) เป็น ออแ'''รฺ''', {{lang|ms|'''''r'''antai''}} (โซ่) เป็น '''รฺ'''าตา
23,549

การแก้ไข