ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา)"

ย้อนการแก้ไขที่ 8344477 สร้างโดย Thomaschanathip (พูดคุย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับแอนดรอยด์
(ย้อนการแก้ไขที่ 8344477 สร้างโดย Thomaschanathip (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
 
== ประวัติ ==
ท้าววนิดาพิจาริณี เกิดในปี พ.ศ. 2429 เป็นบุตรคนหนึ่งจากทั้งหมดห้าคนของนายรวย บุญธร กับนางแหว (สกุลเดิม [[ณ บางช้าง]])<ref>สมภพ ภิรมย์, ศาสตราจารย์ น.อ.. "สาแหรกครอบครัว (Family Tree) ลำดับพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์เฉพาะสายที่สืบราชสมบัติ". ''พระเมรุมาศ พระเมรุ และเมรุ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์''. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ:อมรินทร์การพิมพ์. 2528</ref> มารดาของนายรวยเป็นสตรีจากสกุลบุณยรัตพันธุ์ ในวัยเยาว์นายรวยเคยสนองพระเดชพระคุณเป็นจางวางใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย]]ซึ่งมีเจ้าจอมมารดามาจากสกุลบุณยรัตพันธุ์ ส่วนนางแหว เป็นราชินิกุล ณ บางช้าง เป็นบุตรีของนายทัด บุตรจางวางด้วง ณ บางช้าง จางวางใน[[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร]]<ref name="พุทธานุวัตร">''พุทธานุวัตร''. ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พิมพ์พระราชทานในการพระราชทานเพลิงศพท้าววนิดาพิจาริณี (บาง สนิทวงศ์ ณ อยุธยา) ท.จ.ว.</ref> จางวางด้วง ณ บางช้าง เป็นุตรของ ท่านยายเจ้ามุก ท่านยายเจ้ามุก เป็นพี่สาวของ[[พระชนกทอง ณ บางช้าง]] เป็นพระบิดาของ[[สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี]] อรรคชายาในรัชกาลที่ 1
 
ท้าววนิดาพิจาริณีมีบุตร-ธิดากับ [[เจ้าพระยาวงษานุประพัทธ์ (หม่อมราชวงศ์สท้าน สนิทวงศ์)]] ได้แก่