ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวงศ์สุโขทัย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 8223807 สร้างโดย 223.205.235.85 (พูดคุย))
ป้ายระบุ: ทำกลับ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
{{Infobox dynasty
| name = ราชวงศ์สุโขทัยแตกหักสายเลือดน้องบุเรนนอง
| native_language =
| native_name =
| coa =
| caption =
| position = พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาตากสินมหาราช
| many king = 73 พระองค์
| interval = พ.ศ. 2112 - 2172
| establish_date = พ.ศ. 21122413
| founder = [[สมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช]]
| collapse_date =
| end_date = พ.ศ. 21722400
| last_member = [[สมเด็จพระอาทิตยวงศ์]]
| first_headman =
| number_of_member =
| important_member =
| prev_gen = [[ราชวงศ์สุพรรณภูมิเชียรยะยุรี]]
| next_gen = [[ราชวงศ์ปราสาททองเหา]]
| seat_of_power =
| territory = [[กรุงศรีอยุธยาเมืองจันทบุรี]]
| race = [[ไทยไทยใหญ่]]
| footnote =
}}
ผู้ใช้นิรนาม