ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''สมเด็จพระพุฒาจารย์''' เป็นราชทินนามของพระ[[เถระ]]รูปหนึ่งที่มี[[สมณศักดิ์]]เป็น[[สมเด็จพระราชาคณะ]] ในสมัยหลังได้พระราชทานเฉพาะแก่พระเถระฝ่าย[[มหานิกาย]] ปัจจุบันคือ [[พระพรหมเวที (สนิท ชวนปญฺโญ)|สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]] [[วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร]]
{{กล่องข้อมูล ตำแหน่งทางการเมือง
| post =สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
| insignia =
| insigniasize =
| insigniacaption =
| flag =
| image =ไฟล์:พระพรหมเวที.jpg
| imagesize = 150px
| incumbent = [[สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปญฺโญ)]]
| incumbentsince =
| style = ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ
| residence = [[พระอารามหลวง]]
| appointer = [[พระมหากษัตริย์ไทย]]
| termlength = ตลอดพระชีพ
| formation = ไม่ปรากฏ
| succession =
| salary =
| inaugural = พระพุฒาจารย์
| website =
}}
 
== ปัจจุบัน ==
439

การแก้ไข