ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พืชบก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
** [[มอสส์|Bryophyta]] - มอสส์
** †[[Horneophytopsida]]
* '''[[พืชมีท่อลำเลียง]]s (tracheophytes) '''
** †[[Rhyniophyta]]—rhyniophytes
** †[[Zosterophyllophyta]]—zosterophylls
18,611

การแก้ไข