ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คุยกับผู้ใช้:นันทวุฒิ"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{Template:Welcome|realName=|name=นันทวุฒิ}} -- New user message (คุยกั..."
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{Template:Welcome|realName=|name=นันทวุฒิ}} -- New user message (คุยกั...")
ป้ายระบุ: ถูกแทน
 
-- [[ผู้ใช้:New user message|New user message]] ([[คุยกับผู้ใช้:New user message|คุย]]) 14:43, 27 มิถุนายน 2562 (ICT)
ดีคือดี ชั่วคือชั่ว กลางคือกลาง สิ่งใดควรทำ ไม่ควรทำ และผล {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:25, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดีคือดี
ชั่วคือชั่ว
กลางคือกลาง
สิ่งใดควรปฏิบัติ
ไม่ควรปฏิบัติ
ผลที่ได้ {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:29, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดีคือดี
กลางคือกลาง
ชั่วคือชั่ว {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:30, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดีคือดี
ชั่วคือชั่ว
กลางคือกลาง
สิ่งใดดี
สิ่งใดชั่ว
สิ่งใดควร
สิ่งใดไม่ควร
ผลที่ตามมา {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:31, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดีคืออะไร
ชั่วคืออะไร
กลางคืออะไร
พิจารณา
สิ่งใดควรทำ ปฏิบัติ
ผลที่ได้ {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:32, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ==
 
ดี
 
ดีคือดี
 
ดีนำพาจิตไปสู่ใจดีขึ้น และดีที่สุด {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:33, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== กลาง ==
 
กลางคือกลาง
ไม่ดีไม่ชั่ว
กลางๆ
 
== ชั่ว ==
 
ชั่วคือสิ่งที่ชั่ว
ไม่ดี
ผลคือชั่ว {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:35, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
ชั่ว
 
ชั่วคือชั่ว
 
ชั่วนำพาจิตไปสู่ใจชั่วขึ้น และชั่วที่สุด {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:36, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ==
 
ดี
ชั่วน้อย
ขาวรอบ {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:37, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== นิพพาน ==
 
บริสุทธิ์
ขาว
ดี {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|14:39, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว กลาง ==
 
ดี ชั่ว กลาง
ควรทำสิ่งไหน
ควรเป็นอะไร {{ไม่ได้ลงชื่อไอพี|180.183.246.185|15:30, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ความชั่ว ==
 
ความชั่วคือความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ {{ไม่ได้ลงชื่อไอพี|180.183.246.185|15:31, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว กลาง ==
 
ดีคือดี ชั่วคือชั่ว
กลางคือกลาง
ดีคืออะไร
ชั่วคืออะไร
กลางคืออะไร
ควรทำสิ่งใด
ให้ผลอย่างไรบ้าง {{ไม่ได้ลงชื่อไอพี|180.183.246.185|15:33, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ศาสนา ==
 
ศาสนา คือ ศาสนจักร ศาสนธรรม และศาสนเขตที่ให้คนประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดี ดีขึ้น และดีที่สุด {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|15:36, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ศาสนา ==
 
ศาสนา คือ ศาสนเขตที่ให้คนประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดี ดีขึ้น หรือดีที่สุด {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|15:38, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ศาสนา ==
 
ศาสนา คือ ศาสนจักรที่ให้คนประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดี ดีขึ้น หรือดีที่สุด
 
== ศาสนา ==
 
ศาสนา คือ ศาสนธรรมที่ให้คนประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เป็นคนดี ดีขึ้น หรือดีที่สุด {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|15:39, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ศาสนาพุทธ ==
 
พุทธ
มาจากความดี
เลยมีศาสนาพุทธ
ศาสนาแห่งความดี
พระพุทธเจ้าก็มาจากความดี
พระธรรมก็ความดี
รวมถึงพระสงฆ์ {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|15:47, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== วิธีปฏิบัติ ==
 
สติ
 
สมาธิ
 
ปัญญา {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|15:52, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ==
 
ดีคือดี ชั่วคือชั่ว กลางคือกลาง ดีคืออะไร ชั่วคืออะไร กลางคืออะไร ควรทำสิ่งใด ให้ผลอย่างไรบ้าง {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|20:17, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดีคือดี ชั่วคือชั่ว กลางคือกลาง ดีคืออะไร ชั่วคืออะไร กลางคืออะไร ควรทำสิ่งใด ให้ผลอย่างไรบ้าง {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|20:18, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ชั่ว ==
 
ความชั่วคือความรู้สึก ความคิดและอารมณ์ {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|20:19, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดี ชั่ว กลาง ควรทำสิ่งไหน ควรเป็นอะไร {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|20:20, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว กลาง ==
 
เมื่อทำชั่ว
 
ทุกข์ที่ใจหรือกาย
 
เมื่อทำดี
 
สุขที่ใจหรือกาย
 
ทำกลาง
 
ไม่สุขไม่ทุกข์ {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|20:21, 2 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดีคือดี ชั่วคือชั่ว
กลางคือกลาง
ดีคืออะไร
ชั่วคืออะไร
กลางคืออะไร
อยู่ในใจคุณ {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|10:05, 3 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
 
== ดี ชั่ว ==
 
ดีคือดี
ชั่วคือชั่ว
กลางคือกลาง
ดีคือบุญ
ชั่วคือบาป
กลางคืองาน {{ไม่ได้ลงชื่อ|นันทวุฒิ|11:32, 3 กรกฎาคม 2562 (ICT)}}
ผู้ใช้นิรนาม