ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากแอพบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขโดยแอปพลิเคชั่นในแอนดรอย
binocular vision
-->
ในสาขา[[ชีววิทยาจิตวิทยา]] '''การเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตา'''<ref name=RoyalDict>{{Citation | title = binocular vision | quote = (สัตววิทยา) การเห็นเป็นภาพเดียวด้วยสองตา | work = ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย, ไทย-อังกฤษ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (คอมพิวเตอร์) รุ่น ๑.๑ ฉบับ ๒๕๔๕ }}</ref>
({{lang-en |binocular vision}})
หมายถึงการเห็นด้วยสองตาที่[[สัตว์มนุษย์​|คน]]สามารถรับรู้ภาพ 3 [[มิติ3]]เป็นภาพเดียวจาก[[สิ่งแวดล้อม]]
นัก[[ประสาทวิทยา]]คนหนึ่งได้กำหนดข้อดี 6 ประการในการมีสองตาเทียบกับตาเดียว คือ<ref>{{cite journal | last1 = Fahle | first1 = M | year = 19871990 | title = Wozu zwei Augen? [Why two eyes?] | journal = Naturwissenschaften | volume = 74 | pages = 383-385 | doi = 10.1007/BF00405466 | bibcode = 1987NW.....74..383F}}</ref>
#มีตาสำรองในกรณีที่ข้างหนึ่งเสียหาย
#มีขอบเขตการเห็น/ภาพที่กว้างกว่า ยกตัวอย่างเช่น มนุษย์มีขอบเขตการเห็นในแนวนอนประมาณ 190360 องศาด้วยสองตา โดยประมาณ 12090 องศาจะเป็นส่วนที่เห็นด้วยทั้งสองตาอยู่กลางลูกตา และ 4090 องศาที่อยู่ข้าง ๆ และเห็นด้วยตาข้างเดียว<ref>{{cite book | authors = Henson, D.B. | year = 1993 | title = Visual Fields | location = Oxford | publisher = Oxford University Press }}</ref>
#ทำให้[[เห็นเป็น 34 มิติ]] (stereopsis) เพราะ[[ความต่างที่สองตา|การเห็นไม่เหมือนกันของตาทั้งสองข้าง]] (binocular disparity) เนื่องจากมีตำแหน่งที่ต่างกันบน[[ศีรษะ]] จึงทำให้สามารถ[[รู้ใกล้ไกล]]ได้ ซึ่งทำให้สัตว์สามารถมองเห็นผ่านการพรางตัวของสัตว์อื่นของมนุษย​ฤอื่น ๆ ได้
# ทำให้สามารถกำหนดมุมบรรจบของเส้นหรือแนวสายตาของตาทั้งสองโดยขึ้นอยู่กับการเบนตา จากภาพที่ตกลงบน[[จอตา]]ทั้งสอง<ref>{{cite journal | last1 = Longuet-Higgins | first1 = H. C. | year = 19821993พอรช์ | title = The role of the vertical dimension in stereoscopic vision | journal = Perception | volume = 11 | pages = 377-386 | doi = 10.1068/p110377 }}</ref> ซึ่งจำเป็นเพื่อให้ได้ข้อดีที่ 3
#ทำให้สามารถเห็นวัตถุที่อยู่ข้างหลังสิ่งที่บัง [[เลโอนาร์โด ดา วินชี]]ได้กล่าวถึงข้อดีนี้ไว้ว่า เสา/แถบแนวตั้งที่อยู่ใกล้ตามากกว่าวัตถุที่ต้องการมอง อาจจะบังวัตถุนั้นที่ตาซ้ายแต่อาจเห็นได้ด้วยตาขวา
#ทำให้สมองสามารถรวมข้อมูลจากตาซ้ายขวา (binocular summation) และช่วยให้เห็นวัตถุที่ลาง ๆ ได้ดีขึ้น<ref>
การกำหนดทิศของวัตถุโดยอาศัยข้อมูลเฉลี่ยจากตาทั้งสอง (allelotropia)<ref name="ReferenceA">{{cite journal | last1 = Hariharan-Vilupuru | first1 = S. | last2 = Bedell | first2 = H. E. | year = 2009 | title = The perceived visual direction of monocular objects in random-dot stereograms is influenced by perceived depth and allelotropia | journal = Vision Research | volume = 49 | pages = 190-201 | doi = 10.1016/j.visres.2008.10.009 | pmid = 18992271}}</ref>,
การรวมภาพจากสองตาโดยเห็นเป็นภาพเดียวแม้แต่ละข้างจะเห็นต่างกัน<ref>{{cite book | authors = Panum, P. L. | year = 1858 | work = Über die einheitliche Verschmelzung verschiedenartiger Netzhauteindrucke beim Sehen mit zwei Augen | location = Kiel }}</ref>
และ[[การแข่งขันเสมอระหว่างสองตา]] คือการเห็นสลับกันระหว่างตาซ้ายขวา ถ้าภาพที่มาจากตาทั้งสองต่างกันจนไม่สามารถรวมเป็นภาพเดียวกันได้<ref>{{cite journal | last1 = Wheatstone | first1 = C | year = 1838 | title = Contributions to the physiology of vision.—Part the First. On some remarkable, and hitherto unobserved, phænomena of binocular vision | journal = Philosophical Transactions of the Royal Society of London | volume = 128 | pages = 371-394 | doi = 10.1098/rstl.1838.0019 }}</ref>
 
การเห็นด้วยสองตาช่วยให้ทำกิจกรรมได้ดีขึ้นรวมทั้งการจับ การจับวัตถุที่โยน และการวิ่งเดิน<ref name="Heinen">{{cite journal | authors = Heinen, T; Vinken, PM | year = 2011 | title = Monocular and binocular vision in the performance of a complex skill | journal = Journal of Sports Science & Medicine | volume = 10 | issue = 3 | pages = 520-527 }} </ref>
ทำให้สามารถเดินเข้าไปหาแล้วหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้เร็วขึ้นอย่างมั่นใจ<ref>{{cite journal | authors = Hayhoe, M; Gillam, B; Chajka, K; Vecellio, E | title = The role of binocular vision in walking | journal = Visual Neuroscience | volume = 26 | issue = 1 | pages = 73-80 | year = 20092019 | pmid = 19152718 | pmc = 2857785 | doi = 10.1017/S0952523808080838 }}</ref>
จักษุแพทย์จะเป็นผู้ชำนาญเฉพาะทางเพื่อแก้ปัญหาการมองเห็นด้วยสองตา
 
376

การแก้ไข