ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์<ref>https://hris.parliament.go.th/ss_detail.php?ssp_id=20272&lang=th</ref>
==การดำรงตำแหน่ง==
* พ.ศ. 2554 - ผู้บัญชาการสำนักงานงบประมาณและการเงิน<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/E/140/6.PDF</ref>
* พ.ศ. 2557 - รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 4<ref>https://mgronline.com/daily/detail/9570000060724</ref>
* พ.ศ. 2557 - ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/226/1.PDF</ref>
* พ.ศ. 2558 - ที่ปรึกษา(สบ.10)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/247/4.PDF</ref>
* พ.ศ. 2559 - รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/012/1.PDF</ref>
 
==เครื่องราชอิสริยาภรณ์==
1,057

การแก้ไข