ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณรัชต์ เศวตนันทน์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|name =
| image=
|order4 = [[สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ]]
|term_start4 = 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558
|order2 = อธิบดี[[กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ]]
|term_start2 = 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555
|term_end2 = 17 กันยายน พ.ศ. 2558
|order31 = อธิบดี[[กรมคุมประพฤติ]]
|term_start31 = 18 กันยายน พ.ศ. 2558
|term_end31 = 30 กันยายน พ.ศ. 2560
|order4 = อธิบดี[[กรมราชทัณฑ์]]
|term_start4 = 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
|term_end4term_end =
|birth_date = {{วันเกิด-อายุ|2503|06|13}}|alma_mater =
[[โรงเรียนเตรียมทหาร]] รุ่นที่ 20
1,060

การแก้ไข