ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณรัชต์ เศวตนันทน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* 5 ต.ค. 2558 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ </ref>
* 5 ก.ค. 2560 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF</ref>
==รางวัล==
* รางวัลเกียรติยศจักรดาวประจำปี 2557 สาขาบริหารการปกครองและเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ<ref>http://www.afaps.ac.th/afaps_honor2014/7.pdf</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
1,293

การแก้ไข