ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณรัชต์ เศวตนันทน์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
==ตำแหน่งและหน้าที่พิเศษ==
* 5 ตุลาคม พ.. 2558 - สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ <ref> [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/239/3.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอน ๒๓๙ ง พิเศษ หน้า ๓ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ </ref>
* 5 กรกฎาคม พ.. 2560 - คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ)<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/184/124.PDF</ref>
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
1,284

การแก้ไข