ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำวิเศษณ์"

ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(→‎อ้างอิง: www.NACKY.com)
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
* กำชัย ทองหล่อ, '''หลักภาษาไทย''', กรุงเทพฯ :บำรุงสาส์น, 2533.
* นำข้อมูลมาจาก http://www.thaigoodview.com/library/contest2551/thai04/34/workgroup/p13.htm ภายใต้ CC-BY-NC-SA
* คุณานันต์ พิมพา "หลักภาษาไทย" อุบลราชธานี :บำรุงสาส์น, 2559
* คุณานันต์ พิมพา "หลักภาษาไทย" อุบลราชธานี :บำรุงสาส์น, 25595. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์5. ''อนิยมวิเศษณ์'' คือ คำวิเศษณ์
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
52,128

การแก้ไข